Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Ordförandebrev nummer 4

Bild: Mostphotos/Anneli Nygårds

Kategorier:
Ordförandebrev
Publicerad:

Ordförandebrev nummer 4, 2021

Jag är glad över att många av PRO:s medlemmar, inklusive jag själv, nu äntligen har fått åtminstone vaccindos 1. Det har tagit orimligt lång tid i vissa regioner, men nu är vaccinationerna mot covid-19 i gång i hela landet.

Tyvärr fortsätter smittspridningen och många blir svårt sjuka. Det är en hög belastning inom sjukvården, inte minst inom IVA. Personalen har en mycket krävande arbetssituation. Därför är det viktigt att vi underlättar deras situation, men också tar emot erbjudande om vaccination och följer rekommendationer. Kapaciteten måste finnas för att möta andra svåra sjukdomstillstånd eller olyckor som kräver intensivvård.

Just nu pågår en diskussion om olika sorter av vacciner är olämpliga eller farliga för oss äldre. För egen del litar jag på den samlade kompetensen inom EU, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Om du är orolig eller har frågor kring vacciner - vänd dig till sjukvården och tala med din läkare.

Det är viktigt att alla vi äldre som kan vaccinerar oss, att inte göra det innebär en mycket större risk för att bli smittad av en dödlig sjukdom än att få allvarligare biverkningar.

I mitt förra brev skrev jag om att det fanns planer på att lägga ner väl fungerande äldreboende i Gislaveds Kommun. Tack vare pensionärsorganisationerna och en samlad protest så stoppades detta. I och med detta trodde jag att det skulle vara lugnt, men nu läser jag att äldre i Gislaved inte ska få dricka läsk till maten, utan bara vid festliga tillfällen. Nu har politikerna reagerat och sagt att äldre ska få bestämma själva. Det är en självklarhet att äldre, oavsett var man bor, själv ska bestämma vad man vill äta och dricka till måltiderna.

I all välvilja skapas regler, men de utgår inte alltid från äldres perspektiv, utan mera vad som är näringsriktigt med mera. Det är inte det viktigaste för dessa äldre, låt det dofta av nylagad mat och nybakat på våra äldreboende, och se till att de som har hemtjänst också får uppleva detsamma.

Tyvärr händer detta inte bara i Gislaved utan också i andra kommuner, och det gäller för PRO:s representanter att ta upp frågor om maten, vad som serveras om de äldres önskemål och delaktighet, så att inte någon ovanifrån bestämmer vad som är bäst. Alla äldre har inte anhöriga som kan förse dem med lite extra gott till kaffet med mera. De har också rätt att få njuta av något gott till kaffet. Vi får se till att lyfta matens och måltidens betydelse högt upp i varje kommun.

Detta är en del av det vi från PRO ska driva gentemot ansvariga politiker. Vi kommer att föra fram flera skarpa krav gällande äldreomsorgen precis som vi gör i vårt krav att höja pensionen.

När det gäller att öppna upp PRO-verksamheten har jag inte i skrivande stund något nytt svar. Vi måste även som vaccinerade följa de råd som finns från Folkhälsomyndigheten, regioner och kommuner. Så snart vi får besked kommer vi omedelbart gå ut med dem. Den 5 maj har vi åter en distriktsordförandekonferens, och då har vi medverkan från Folkhälsomyndigheten. Får se om vi få höra något nytt då, men det beror på hur vi följer de regler som finns.

Även om den fysiska verksamheten inte riktigt är igång än pågår mycket inom PRO-organisationen. Tillsammans med Lunds universitet kommer PRO att delta i ett spännande forskningsprojekt, Bostadsförsöket, där äldre och yngre undersöker tillgängligheten i bostäder. I Bostadsförsöket vill forskare ta reda på vilka fysiska miljöhinder som finns i svenska lägenheter och villor. Med hjälp av en tumstock och en särskild mobilapp registrerar deltagare vilka olika fysiska miljöhinder som finns i bostaden. Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Vill du delta så klicka in på länken nedan.

https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/bostadsforsoket/ Länk till annan webbplats.

Ett annat spännande projekt som är på gång svarar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för. IVO har fått i uppdrag av regeringen att följa upp besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Syftet med uppföljningen är dels att följa utvecklingen efter att det nationella besöksförbudet upphörde att gälla den 1 oktober 2020, dels att stärka förutsättningarna för säkra besök i nämnda boendeformer. Till detta behöver IVO hjälp från er medlemmar. I slutet av maj kommer PRO därför att mejla ut en enkät med frågor från IVO om hur ni, som anhöriga och boende på särskilda boenden, har upplevt besöksförbudet. Jag hoppas att så många som möjligt av er har möjlighet att svara på enkäten.

Det är viktigt för oss i PRO att få ta del av de undersökningar vi deltar i. En enkät som inte mindre än 899 PRO-medlemmar svarade på var den som undersökte hur personer över 70 år upplevde pandemin, tog till sig information och rekommendationer, samt hur den psykiska hälsan påverkades. Målet med studien var bland annat att bygga kunskap kring vilket stöd äldre personer behöver och hur information om hantering av en kris som denna bäst förmedlas. Nu är resultatet klart, läs om det genom att klicka på länken nedan.

https://www.kau.se/csr/forskning/forskningsprojekt/forskningsprojekt-om-aldre-personer-vid-risk-och-kris/essa-aldre Länk till annan webbplats.

Häromveckan presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2021. Av satsningar på gruppen äldre, som burit det tyngsta lasset under pandemin, ser vi inte mycket.

PRO kommer att se till att äldreomsorgen fortsätter att stå högt upp på den politiska dagordningen. Vi förutsätter att regeringen i budgetpropositionen för nästa år kommer att prioritera att göra en stor och permanent satsning för att skapa en äldreomsorg av hög kvalitet. Vi äldre måste involveras i det arbetet.

Många äldre – inte minst kvinnor – har en tuff ekonomisk situation. Det beror främst på att pensionssystemet är underfinansierat. Nu är det dags att vi på riktigt börjar prata om pensionssystemet. Den allmänna pensionen måste höjas genom att vi ökar inbetalningarna så att alla kan leva på sin pension.

Precis som ni längtar jag efter större frihet att träffa flera och att vi kan komma igång med fler aktiviteter än utomhus i små grupper.

För flera år sedan höll jag vårtal i Tyresö vid brasan, och stod då i mycket snö. Det var inte det lättaste att finna de rätta orden att hälsa våren välkommen. I år möts vi inte vid några brasor, en del digitala anordnas.

Njut ändå av sångerna ”Vintern rasar ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö…och O, hur härligt majsol ler…

Var rädda om er!

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Text: Christina Tallberg