Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Christina Tallberg, ordförande PRO under demonstrationen utanför Landstingshuset. FOTO: Anneli Nygårds

Kategorier:
Ordförandebrev
Publicerad:

Ordförandebrev nummer 3, 2021

Jag tycker att det är skönt att vi nu har mycket längre dagar med mer ljus. På några håll finns det även olika vårtecken. En del av er har fått covidvaccin – både dos ett och två, men tyvärr är det långt ifrån alla som har fått det.

Vaccineringen är ojämn över landet och min egen region, Stockholm, ligger sämst till. PRO Stockholms län har vid tre tillfällen på ett Coronasäkert sätt demonstrerat utanför Landstingshuset. Den 9 mars var jag och maken med. Dessa demonstrationer, har väckt stor uppmärksamhet, inte minst medialtlänk till annan webbplats. Också på andra ställen i landet har PRO på olika sätt påtalat hur information och vaccinationer ges och inte ges – även detta har blivit uppmärksammat.

PRO tillskrev SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om deras syn på att andra grupper gick före äldre i vaccinationskön och vi fick ett mycket tydligt svar som säger att den fastställda prioriteringsordningen ska följas. I varje region följer våra distrikt upp att så sker. Socialminister Lena Hallengren har även sagt att de regioner som bryter mot ordningen inte får betalt för sina vaccinationer. Tack vare PRO:s uppvaktning av SKR blev det också klart att det ska gå att boka vaccination via telefon, inte bara på internetlänk till annan webbplats.

Genom att vi inte kan ha fysiska möten, arbetar vi intensivt med intressefrågorna. En sådan är pensionerna, där vi kräver att det ska göras en översyn av pensionssystemet, att mer pengar betalas in för att den allmänna pensionen ska kunna höjas och att pensionstillskottet som kommer i september måste ses som ett första steg för att höja pensionerna m.m. Det behövs också en öppen debatt i frågan som är för stor och viktig för att stängas in i pensionsgruppen.

Den 8 mars firades i hela världen FN:s internationella kvinnodag. I PRO firade vi denna dag med att uppmärksamma den stora ojämlikheten mellan kvinnors och mäns pensionerlänk till annan webbplats. Kvinnor får cirka 70 procent av mäns pensioner.

Vi arbetar också mycket med äldreomsorgen, där mycket måste göras för att öka kvaliteten. Utredningen om en särskild äldreomsorgslag, där också de medicinska insatserna ska utredas, har påbörjat sitt arbete. Utredningen ska vara klar i juni 2022. Nu behövs det krafttag från ansvariga politiker att åtgärda brister som var kända innan pandemin och de behov som blivit än mer tydliga under pandemin. Det räcker inte med vackra ord från centrala politiker, utan krafttag måste också känneteckna vad som ska göras i varje kommun och region.

För mig känns det särskilt bedrövligt att se vad som händer till exempel i min mammas hemkommun Gislaved. Där pågår just nu nedläggningar av väl fungerande särskilda boenden. Hot om detta har hängt över äldre, anhöriga och personal sedan 2016. Pensionärsorganisationerna och andra grupper protesterar mot beslut om nedläggningar, att äldre ska tvingas flytta flera mil från sina anhöriga och att väl fungerande personalgrupper splittras. Det är särskilt utmanande att detta sker nu under pågående pandemi. Jag har inte ord för min upprördhet och ilska!

Den 1 mars presenterades Tandvårdsutredningen. Bland förslagen finns en fast patientavgift på 200 kronor för undersökning och viss förebyggande tandvård. Det ska även utarbetas en tandvårdsplan. Tyvärr ger inte utredningen besked om den stora frågan, som oroar många äldre, nämligen de höga kostnaderna för reparation av tänderna, nya kronor, bryggor, rotfyllningar m.m. där nu gällande högkostnadsskydd föreslås vara kvar. Vi i PRO har med kraft hävdat att tänderna tillhör kroppen och även sambandet mellan sjukdomar och dålig munhälsa. Därför ska tandvårdskostnaderna in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd som för Närvarande är 1 150 kronor per år. Det är inte acceptabelt att patienterna själva står för 57 procent av tandvårdskostnaderna och 16 procent av sjukvårdens kostnader. Frågor om tandvården berör alla PRO:s medlemmar, och ni ska veta att vi bestämt kommer att föra fram våra krav.

För att politikerna ska lyssna på oss är det viktigt att vi är många medlemmar i PRO. Om du ännu inte har betalat din medlemsavgift, så gör det så snart som möjligt. Du får gärna i dina kontakter med andra betona värdet att vara med i PRO. Vi behöver vara många som står bakom våra viktiga krav som berör oss äldre!

Den 9 mars 2020 var senaste gången som jag var på ett fysiskt möte, Jag har precis som ni begränsat mitt umgänge till ytterst få personer, men är gynnad i detta, eftersom jag delar min tillvaro med maken. Jag har inte slagit ner på arbetstakten – snarare tvärtom – och bara arbetat digitalt och via telefon. I hela PRO har vi utvecklat vår digitala förmåga väldigt mycket under pandemin, och det är bra.

Längtan är stor att få träffa flera, och att vi snart ska kunna öppna upp den stora bredden av verksamheter, och också privat kunna träffa släkt och vänner. Blir det fart på vaccinationerna och att smittspridningen minskar kan vi se fram mot en fin tid.

Till dess får vi glädjas åt ljuset, vårtecken m.m.

” Blåsippan uti i backarna står

niger och säger att nu är det vår…

……….

Än får ni gå med strumpor och skor

än så är det vinter” …

Njut av det som är som är aktuellt för dig, och var rädd om dig!

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Text: Christina Tallberg