Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Christina Tallberg, ordförande PRO.

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds

Kategorier:
Covid-19
Publicerad:

Öppet brev till SKR: "PRO kräver tydliga besked om vaccinationerna"

Den grupp som drabbats hårdast under coronapandemin är pensionärerna. I skrivande stund har fler än 10 000 personer över 70 år dött med covid-19, alltså fler än 90 procent av alla som har avlidit hittills i sjukdomen i Sverige.

Många av oss äldre har förlorat en livskamrat, familjemedlem, släkting eller vän. Vi har också i högre grad än andra fått betala pandemins pris genom isolering.
Pensionärernas riksorganisation, PRO, ser nu oroväckande rapportering om förseningar och slarv med vaccinationer mot covid-19, runtom i landet. På vissa platser har det till och med förekommit att icke prioriterade personer kunnat få vaccin. Det innebär att behövande blivit utan.
Folkhälsomyndigheten är tydlig i sin bedömning av prioriterade vaccinationsgrupper: ”Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder”.

Både jag själv och många PRO-medlemmar känner oro över långsamheten i vaccinationerna, och efterfrågar tydliga och snabba besked om hur vaccinationerna ska gå till. Negativ medierapportering och brist på information riskerar att urholka tilltron till vaccinationerna och ansvariga myndigheter, hos de två miljoner svenskar som är över 65 år.

PRO kräver därför:

► Håll fast vid myndigheternas riktlinjer och prioritera dem med störst risk att bli allvarligt sjuka. Äldre måste komma först i vaccinationsköerna.
► Regionerna behöver bli tydliga med information om var, när och hur vaccinationerna ska gå till. PRO hjälper gärna till att sprida den informationen. Vi når snabbt alla våra 300 000 medlemmar.
► Information och bokning måste ske analogt – inte bara digitalt på hemsidan 1177.

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Text: PROriks