Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Curt Persson tillsammans med Christina Tallberg.

Curt Persson tillsammans med Christina Tallberg.

Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:

Till minne av Curt Persson

Idag har vi nåtts av beskedet att PRO:s förre ordförande Curt Persson avled den 23 november i en ålder av 82 år. Våra tankar och deltagande i sorgen går till hustrun Gunilla och övriga i hans familj.

”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker, världen förändrar sig varje dag. Men ibland blir den aldrig densamma mer”

(Alf Henriksson)

Curt kom till PRO efter att ha varit ordförande i Statsanställdas förbund, och blev först ordförande i Uppsala-distriktet. På PRO:s kongress 2008 i Stockholm, valdes Curt till ordförande i Riksorganisationen. Genom detta val fick PRO en ordförande med en stor erfarenhet från fackföreningsrörelsen, vilket visade sig vara bra för organisationen. Det gällde inte minst att driva pensionsfrågan hårt gentemot regeringen. När jobbskatteavdraget infördes 2007 började PRO:s protester mot den orättvisa skatteklyftan. En mängd aktiviteter genomfördes åren därefter i form av manifestationer, budkavlar och uppvaktningar för att få bort denna orättvisa. Tyvärr fick inte Curt uppleva att den helt avskaffades.

Curt omvaldes till ordförande vid kongressen i Örebro 2012, och då blev också undertecknad vald till 1:e vice ordförande, och som sådan kom jag både i styrelsen och arbetsutskottet att arbeta nära honom. Det var pensionsfrågan som engagerade Curt allra mest.

Vid kongressen 2015 fick jag ta över ordförandeklubban, och när vi skulle tacka och hylla Curt för allt arbete som han hade gjort för organisationen, så gjorde vi det genom att tillägna honom Gysingeakademin om pensionärers ekonomi.

Vi i PRO minns en fin, engagerad och kunnig ordförande och vän, som tyvärr nu har lämnat oss.

Till Curts minne tänder vi ett ljus i tacksamhet för ett gediget arbete inom PRO.

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Text: Christina Tallberg