Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FN:s högkvarter i Geneve.

FN:s högkvarter i Geneve. FOTO: Pixabay

Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:

Läs PRO:s ordförandes text om FN:s internationella äldredag

FN bildades för 75 år sedan och FN:s internationella äldredag har firats den 1 oktober under 30 år. Det finns över 700 miljoner människor som är över 60 år i världen.

Coronapandemin och covid-19 drabbar äldre personer hårt världen över. På många håll åsidosätts och diskrimineras äldre när det gäller stöd, hjälp och medicinska behandlingar. I många länder sker detta på grund av fattigdom. I andra länder väger inte äldres röster och behov så tungt, alltför många utsätts även för åldersdiskriminering.

Tema för årets äldredag är att värdesätta ålder, involvera äldre och motverka åldersdiskriminering.

För oss i PRO är det viktigt att vara solidariska med äldre i hela världen och ge stöd bland annat genom vårt medlemskap i Help Age International.

I Sverige är det också idag viktigt att uppmärksamma äldres situation och motverka åldersdiskriminering.

Det gäller även här att se oss äldre och involvera oss, inte minst i det kvalitetshöjande arbetet i alla kommuner avseende äldreomsorgen, som måste ske genom de särskilda statsbidragen under kommande år.

Se oss äldre med all den kompetens och erfarenhet vi har, och bestäm inte över huvudet på oss!

Christina Tallberg
Ordförande i PRO

Text: Christina Tallberg