Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:

Folkhälsomyndigheten svarade på frågor om coronaviruset

I takt med att våren kommit får PRO Riks alltfler frågor från distrikt och föreningar om rekommendationer kring utomhusaktiviteter.

Är det möjligt att spela boule ihop även om man fyllt 70 år, och kan vi gå med stavar om vi är tio personer? PRO:s uppfattning är att det bara kan vara myndigheter som ger rekommendationer i det här läget. Därför bjöd vi in Folkhälsomyndigheten (FHM) att delta på ett telefonmöte med PRO:s styrelse och distriktsordföranden. Mötet ägde rum för en dryg vecka sedan och deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor relaterade till coronapandemin. De svar som PRO:s representanter fick vid mötet redovisas nedan. Texten är granskad och godkänd av FHM.
Från FHM deltog Britta Björkholm, chef för avdelningen smittskydd och hälsoskydd, samt Sara Byfors, chef för enheten laborativ bakterieövervakning.
- De allra äldsta är de mest sårbara och de som drabbas hårdast av covid-19, och det får stora konsekvenser just nu för alla som måste anpassa sina liv, berättade Britta Björkholm. Vi kontrollerar ständigt hur smittan sprids och påverkar vården, och undersöker var man eventuellt kan lätta på restriktionerna.
Bernth Johnson i Blekinge undrade hur föreningarna ska göra med boulespel och stavgång, nu när sommaren är på intåg.
- När det gäller boule innebär själva spelet ingen risk för smitta – det viktiga är hur nära man står varandra, svarade Britta Björkholm. Det nya coronaviruset sprids främst genom droppsmitta och det går inte att säga exakt hur långt avstånd till varandra som är säkert. Vi brukar hålla en till två meters avstånd som riktmärke. Det är också viktigt att vara noga med handhygienen. Likadant med stavgång, det är inga problem så länge man håller avstånd.
Folkhälsomyndigheten uppger att smittan sprids mindre utomhus än inomhus. Viruset kan också överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta. Det är dock inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål men risken för smitta via ytor minskar avsevärt med en god handhygien och att man undviker att röra sitt ansikte. Myndigheten är också mycket tydlig med att den som känner minsta tecken på sjukdom ska hålla sig hemma och inte träffa andra.
Sten Fors i Norrbotten ville veta varför inte svenska myndigheter rekommenderar munskydd.
- Vi har inte sett några bevis för att munskydd skyddar. De är svåra att hantera och det är lätt att man rör vid dem med händerna, enligt Sara Byfors. Folkhälsomyndigheten anser att hålla avstånd och sköta handhygienen är de mest effektiva åtgärderna för att hindra smitta.
Leni Björklund i Stockholm undrade när PRO kan börja med inomhusaktiviteter igen i mindre grupper.
- Just nu rekommenderar vi inga inomhusaktiviteter alls för personer över 70 års ålder. Det är svårt att hålla avstånd inomhus. Ansvaret att minska risker för smittspridning vid arrangemang ligger hos de som arrangerar aktiviteter, berättade Britta Björkholm. Det är för tidigt att ge svar på när vi kan lätta på restriktionerna. Vi hoppas kunna ge bättre råd till äldregruppen om vilka restriktioner som ska gälla för vilka, och inte bara säga 70+. Vi tittar hela tiden på det och försöker anpassa reglerna.
Från Ångermanland och Britta Håkans kom frågan om det finns belägg för att smittan inte är aerosol, alltså luftburen, och om olika arter av viruset smittar olika mycket.
- Viruset förändras hela tiden, men det är inte klarlagt om olika varianter av viruset är olika smittsamma. Vi ser mindre spridning i vissa områden, men vet inte varför ännu, förklarade Sara Byfors. När det gäller om smittan är luftburen eller inte, tyder allt på att det är en droppsmitta.
FHM avslutade med att be deltagarna från PRO att hålla ut ett tag till – och försöka göra det bästa av situationen.

Text: PRO riks