Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Sävar

PRO SÄVAR Historia och verksamhet

Bildades den 5 april 1964

PRO Sävar bildades den 5 april 1964

Den första styrelsen: Ordf. Emil Holmgren Sävar, v-ordf. Johan Nyberg Bodbyn Sekr. Adele Andersson Bullmark, v-sekr. Valdemar Karlsson Sävar,Kassör George Gustafsson Sävar. Hela den styrelsen var verksam till 1976.
Vid bildandet anslöt sig 57 personer och avgiften var 10 kr.
Verksamheten var resor under sommaren samt ett årsmöte varje år.

Antalet medlemmar har från 80-talet legat på drygt 200. Idag är det närmare
300 och avgiften är 255 kr.
Aktiviteter och träffar annonseras i Vk och Folkbladet under möten PRO och
här på hemsidan. Dessutom sänds E-post till de medlemmar som lämnat in sin mailadress
----------
Den som vill ha en förteckning över styrelsemedlemmarnas namn genom åren sänder ett mail till: al176a@hotmail.com