Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Alunda

Vår historia

Historik för PRO Alunda


Historik för PRO Alunda

 

Tolv folkpensionärer samlades till möte den 2 juni 1957 i Marma skola Alunda.
Deras ärende var att försöka bilda Alunda Folkpensionärsförening.

Ordförande för mötet var distriktets ordförande K.A. Lönn från Uppsala.
Efter en livlig diskussion enades mötesdeltagarna om att starta Folkpensionärsföreningen i Alunda.
En styrelse valdes och fick följande sammansättning:

Ordförande Arvid Rindell, Alunda
Kassör August Mattsson, Ramhäll
Sekreterare Algot Hellgren, Ramhälll
Vice ordförande Vilhelm Hellgren, Ramhäll
Vice sekreterare Agnes Hellgren, Ramhäll

Avgiften till föreningen bestämdes till 1 kr i inträdesavgift och 75 öre i kvartalsavgift
Dock var inträdeskvartalet avgiftsfritt.
Senare på hösten samma år fick den nybildade Folkpensionärsföreningen besök av Gustav Sjögren från Gimo som lämnade upplysningar och råd om hur verksamheten i föreningen skulle bedrivas.
Den 17 november samma år beslöts på möte att höra sig för om att få använda skolans aula som möteslokal.

Vid Folkpensionärsföreningens första årsmöte 1958 var 100 medlemmar närvarande.

Vid styrelsesammanträde den 22 mars 1959 beslutade styrelsen att en paketauktion skulle anordnas där varje medlem skulle medföra ett paket värt minst 2 kr. Auktionen inbringade netto 850 kr.
På samma möte beslöts att bussresor skulle anordnas till vissa kvartalsmöten mot en avgift av 1:50 kr.

1960 beslutade styrelsen att göra en framställning till kommunen om att bygga ett pensionärshem.

Resmål för årets resor diskuterades.

1963 genomfördes uppförandet av ett pensionärshem.

På årsmötet 1966 uppstod en längre diskussion om årsavgiftens storlek.

1967 valdes Arvid Karlsson till ny ordförande efter Arvid Rindell som avböjt återval.
Folkpensionärsföreningens 10-års jubileum firades. Där rapporterade Arvid Rindell att han hade varit med och bildat Almunge Folkpensionärsförening och därvid noterat att han tyckte att dess medlemmar ”var piggare än Alunda´s medlemmar”

1972 fick föreningen 31 nya medlemmar under året.

1974 gjorde föreningen ett stort tapp på medlemmar beroende på att storkommunen Östhammar bildades.
Medlemmarna i socknarna Stavby och Tuna hamnade i Uppsala kommun och valde då att bilda en egen förening.

Alunda blev kvar i Östhammars kommun.

1978 väljs Elisabeth Österlund till ny ordförande efter Arvid Karlsson som avlidit.
Detta år nämns veteranvetartävlingen för första gången. Föreningen deltog inte.

Kyrkresor till andra församlingar anordnades.
Kyrksöndagar till egna församlingen anordnas varvid föreningen bjöd på kyrkkaffe.

Hemhjälpen diskuterades.

Ingen studiecirkel ordnades på hösten 1980 beroende på att promenadbingon tog alla aktiva medlemmar.
Föreningen hade en aktiv sånggrupp.

Föreningen deltog 1982 i friskvårdskurs i Gysinge.

1983 framkom önskemål från Olandsgården om hjälp att så att de rullstolsbundna gästerna kunde få komma ut i friska luften oftare.

1984 vid årets slut hade föreningen 254 medlemmar.

1986 anordnas dans av PRO på Olandsgården.

1987 Föreningens 30-årsjubileum firades.

Erik Kjörling valdes till ny ordförande 1988 efter Elisabeth Österling som avböjt återval.
Livaktig teatergrupp och en livlig reseverksamhet.
Föreningen fick tillgång till lokal på Olandsgården att hålla styrelsemöten, studiecirklar och motionsverksamhet i.
Tre teatergrupper var verksamma med 15 deltagare.
Bingo och tipspromenader genomförs.

Med början 1990 och flera år framåt gör teatergruppen gästuppträdanden på ett 20 tal platser med pjäsen Fädernesgården.

1992 slopas kyrkkaffet och i stället bjuder PRO gästerna på Olandsgården på tårta och kaffe samt underhållning.

1993 anordnas mannekänguppvisning.

Boulespel nämns första gången 1995.

Allan Olsson väljs 2000 till ny ordförande efter Eric Kjörling som avböjt omval.
Trafikansvariga nämns för första gången.

Pensionärsalliansen i Alunda bildas 2001 för att administrera Allianslokalen som PRO och SPF gemensamt får disponera.

Ny teatergrupp bildas 2002.

Sonia Persson valdes 2003 till ordförande efter Allan Olsson som avböjt omval.
Införande av central uppbörd beslutades.

2005 Alunda PRO kom tvåa med ett lag i Östhammars Öppna Bouletävling bland 44 lag.
Kommunen aviserar att ca 40 lägenheter skall byggas på tidigare Konsumtomten.

Omfattande studiecirkelverksamhet har pågått under 2006 med 13 cirklar och totalt 133 deltagare.
Under året var PRO Alunda framgångsrika i kommunserien i Boule. PRO Alunda vann serien och erövrade därmed det nyuppsatta vandringspriset.
I mässan ”Oland Visar” deltog PRO Alunda med en egen monter. Ett collage av bilder från vår verksamhet hade framställts och blev mycket uppskattat av besökarna.

Föreningens 50-årsjubileum firades den 2 juni 2007 med ca 110 medlemmar och inbjudna gäster i Ekeby Bygdegård. Tjejer med drag underhöll, PRO-ton sjöng, god mat serverades och en lång rad gratulanter höll tal och överlämnade många presenter.
Studieverksamheten detta år omfattade 14 cirklar med totalt 181 deltagare.

Vid årsmötet 2008 hade vi distriktets ordförande Curt Persson som gäst och han valdes också till ordförande för årsmötet. Curt valdes senare vid årets kongress till PROs ordförande.
Alundalaget i årets veteranvetartävling tog sig till distriktsfinal genom att besegra Österlövsta och Östhammar. Finalen vann PRO Svartbäcken.
Flera medlemmar i vår förening var engagerade i PRO-mässan Aktiv Framtid, som hölls i Uppsala i maj.

Arbetet med 2009 års verksamhetsberättelse pågår. Vi kan dock konstatera att
aktiviteterna fortsatt ungefär som föregående år.
Vid årsmötet gästades vi av distriktets ordförande Carl Eric Thörngren,
som även var årsmötets ordförande.
Alundalaget tog sig även denna gång till distriktets final i veteranvetarna.
I finalen vann laget från Knivsta.

Några aktiviteter under 2010:
Årsmötet leddes av Olle Larsson och efter förhandlingarna underhöll
Rock-Björn och Owe Marsh
Kaffekalas vid Olandsgården med sång av PRO-ton
Äggsexa, Mannekänguppvisning vid Klockarbacken, Gökafton hos Mats Jakobsson
I veteranvetartävlingen var Alunda åter i distriktsfinal i Enköping. Hemmalaget vann.

Olle svingade åter klubban vid årsmötet 2011, där PRO-ton och spelmännen Owe och Hasse svarade för underhållningen.
Övriga aktiviteter: PUB-afton, Äggsexa, Onsdagsträffar vid Klockarbacken, Gökafton
vid Rastsjön, Vårträff i Öregrund och Grillträff vid Korsängen.
Alundalaget i PRO-Vetarna (tävlingens nya namn) vann över Gimo men mot Knutby
fick vi ingen seger så den här gången blev det ingen final.

Även 2012 ställde Olle upp som årsmötets ordförande.
Owe Marsh och Hans Arhusius underhöll med musik till kaffet. Sånggruppen PRO-ton sjöng.
PRO-Vetarna vann mot Gimo i första omgången men mot Knutby gick det sämre.

Nya PRO- försäkringarna presenterades av Roger Norén.
5 studiecirklar har bedrivits och en rad utflykter och resor.

Sonia Persson avgick 2013 efter 10 år som ordförande hon avtackades för sina fina insatser för Alundas PRO:are, samt överlämnade ordförandeklubban till nyvalde Roger Norén.
Även Lena och Ingemar Gustavsson lämnade styrelsen efter många års engagemang.
Till årsmötets ordförande valdes Olle Larsson.
Av en rad aktiviteter har flera av dem har blivit tradition, som julgröt, äggsexa, gökafton mm. 2013 har även surströmmingsfest tillkommit.

Studiecirklarna har fortsatt om än i mindre antal.
PRO-Vetarna lyckades att ta sig till distriktfinal, där PRO Enköping vann.

Kurt Jonsson höll i ordförandeklubban under årsmötet.
Under året har Roger Norén varit ny som ordförande.
Studiecirklarna har varit fler i år, nya är Vinkunskap, Träslöjd, Matlagningskurs för herrar, Läs, Lär och Res med St Petersburg som mål, dessutom har Läsecirkeln och Proton körsång pågått.
Resorna har anordnats både av föreningen och inom samorganisationen.
Även 2013 lyckades våra duktiga PRO-vetare ta sig till distriktfinal men fick se sig besegrade.

Kurt Jonsson höll i ordförandeklubban även vid 2015 årsmöte. I styrelsen har 2 nya medlemmar invalts. Tyvärr har Naemi Krusten lämnat styrelsen och studieorganisatörsposten p.g.a. flytt till annan ort. Naemi har varit en fantastisk och engagerad medlem.
Studiecirklarna har även varit välbesökta under året.
Resorna har varit fulltecknade och inte minst en härlig augustidag då bla Fjäderholmarna och båtresa under Stockholms broar genomfördes.
PRO vetarna föll på målstrecket även 2014.

Roger Norén var ordförande för 2016 årsmöte. Styrelsen är densamma efter omval av såväl ordförande som studieorganisatör och ledamöter.
Studiecirklarna har varit välbesökta och en resa till St. Petersburg avslutade en studiecirkel om staden.

Ett antal resor har genomförts bl.a. till Uppsalas sevärdheter som Universitet, Gustavianum, Slottet och Botaniska trädgården.

Roger Norén var ordförande även vid 2017 årsmöte. Nyval Curt Eriksson som kassör.
Studiecirklar i släktforskning och vinkunskap har samlat många deltagare.
I slutet av april åkte en grupp till Berlin efter avslutad studiecirkel.

Arne Brahm höll i ordförandeklubban för årsmötet 2018. Ny i Styrelsen är Inga-Britt Knudsen som studieansvarig. Roine Almgren lämnade styrelsen efter många års arbete, stort tack till Roine.
I juni firades 60 årsjubileum. PRO Alunda deltog även i "Oland visar".
Även under 2017 var Vinkunskapen och Släktforskningen de studiecirklar som samlade flest deltagare.
Under hösten genomfördes en resa till Kraków.

Roger Norén valdes till ordförande för 2019 årsmöte. Ny i styrelsen är Erik Ekström som ordinarie ledamot. Kurt Jonsson lämnade styrelsen efter att ha varit studieorganisatör, aktivt lett studiecirklar i bl.a. trafikkunsksp, Kurt avtackades med en blombukett. Ett flertal studiecirklar och utflykter genomfördes under året. Tyvärr minskar medlemstalet, vi behöver fler nya medlemmar.

Roger Norén valdes även i år som ordförande för 2020 årsmöte. Nya i styrelsen är Kerstin Olsson som sekreterare och Ulla Hägglund om ersättare. Gunilla Gustafsson lämnade styrelsen efter 8 år som sekreterare även Dick Mattsson valde att lämna efter ett antal år. Avtackning av både Gunilla och Dick, även våra duktiga kökstjejer hedrades med en bukett.