Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Uppsala

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i Uppsala län och politiker från Region Uppsala.

Syftet med rådet är att stärka äldres inflytandet i alla frågor som rör äldre, verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i Region Uppsalas verksamhetsplanering och vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.