Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Håbo

Verksamhetsplan


VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO HÅBO 2022

Vision/idébas

Pensionärer och blivande pensionärer i Håbo ska uppleva och känna att PRO är en av de bästa föreningar att vara medlem och engagera sig i.

VERKSAMHETSUPPGIFTER ENLIGT STADGAR OCH KONGRESS

 • Sammanhållning och stöd mellan pensionärsorganisationer
 • Gemenskap mellan medlemmarna
 • Verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intressen oc leder till aktiviteter
 • Studier, ”hälsosam” och kulturell verksamhet
 • Medlemsutveckling och medlemsvård

MÅLSÄTTNINGAR:
AKTIVITETSRELATERAD VERKSAMHET

 • Nuvarande aktiviteter som bowling, bridge, boule, bordtennis, shuffleboard, seniordans, som genomförs på veckobasis, är välbesökta och kan utvecklas ytterligare.
 • The-danser, en omtyckt aktivitet, ska genomföras minst sex gånger under året.
 • PRO-tidningen ska ges ut med åtta nummer och kan kompletteras med extrablad.
 • Vi fortsätter att informera och uppmuntra till deltagande i PRO-klassikern.

CIRKELVERKSAMHET

 • Verksamhet i cirklar ska utökas i förbättrat samarbete med ABF.
 • Cirklar i IT/data/internet-kunskap ska prioriteras liksom cirklar i hälsa och må bra.
 • På Träffen har vi träslöjd måndagar och tisdagar samt keramik på måndagar. Målarcirkel i hyresgästföreningens lokal på fredagar.
 • Om det finns intresse för en viss cirkel men ingen cirkelledare kan vi rekrytera kompetens från andra föreningar.
 • Vi ska erbjuda våra cirkelledare nödvändig utbildning/utveckling.

MÖTESVERKSAMHET

 • Vi ska hålla minst sex månads/medlemsmöten under året.
 • Musikcafé/PUB ska genomföras minst sex gånger under året.
 • Vi ska uppmuntra medlemmar/styrelse att delta i distriktets kurser och utbildningar samt internatkurser på Gysinge folkhögskola, i synnerhet föreningskurser som betalas till 100% och ledarkurser som betalas till 50% av distriktet. Övriga medlemmar betalar själva

VERKSAMHET INOM INTRESSEFRÅGOR

 • PRO:s invalda ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) ska ges stort utrymme på styrelsemöten/medlemsmöten och i PRO-tidningen. Deltagandet i KPR är ett av våra huvudprioriterade områden.
 • Vi ska fortsätta bjuda in, politiker och förvaltningschefer i kommunen samt i övrigt kända personer som rör våra intressefrågor, till föredrag och medlemsmöten.
 • Vi ska delta i kommunala projekt som bl.a. rör tekniska hjälpmedel inom äldreomsorgen, byggandet av äldreboende m.m.
 • Vi ska delta i projektet för ny lokal ”Skeppet sjunker”.
 • Vi ska delta och arbeta i projekt som rör bostäder och var vi vill bo samt kommunikationer inom kommunen.
 • Vi är en del av Pomonas intresseförening (BFF, PRO, SPF) som ordnar underhållning varannan vecka för boende på POMONA.
 • Vi ska verka för och delta i projekt som rör integration.

KULTURAKTIVITETER

 • PRO-tonerna ska synas och höras i så många aktiviteter i kommunen som möjligt.
 • Föredrag ska erbjudas medlemmarna minst fyra gånger per år.
 • Resor till teater, operett m.m. genomförs när utbud finns.
 • Konst och hantverksmässa ska hållas under våren.
 • Vi ska delta under Bålsta festdag.
 • Vi vill försöka få igång en rock- och popkör.

RESEVERKSAMHET

 • Resekommittén ska arrangera intressanta resor under året.

VERKSAMHET INOM MEDLEMSVÅRD/UTVECKLING/INTEGRATION

 • En vårfest ska genomföras under april/maj månad.
 • En lunch för samtliga 80+ medlemmar med underhållning ska genomföras under våren.
 • Välkomst- /informationsmöte anordnas för nya medlemmar.
 • En fest ska erbjudas samtliga förtroendevalda i slutet av året.

Målsättningen för 2020 ska vara att vid årets slut ha uppnått minst 1100 medlemmar.

ÖVRIGA AKTIVITETER

 • Rullstolspromenader ska genomföras varannan onsdag på jämna veckor på äldreboenden som POMONA.
 • Varje lördag mellan 13.00 och 15.00 anordnar PRO lördagsfika på Pomona.
 • Föreningen säljer Bingo-lotter, Sverige-lotter och Trippelskrap-lotter i Bålsta Centrum samt under resor och möten.
 • Vi ska arrangera två friluftsdagar under året.
 • Vi ska fortsätta vara aktiva i Gårdsrådet och arbeta för utökat samarbete mellan föreningarna på Skeppet och i framtida lokaler. Ett samarbetsprojekt som vi redan har är gemensam Vävstuga på torsdag förmiddag i RSMH-lokalen. Vi måste bevaka att de får en ny lokal, om nuvarande lokal ska rivas i samband med nybyggnation i området.

Styrelsen PRO HÅBO

________________________________