Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Håbo

Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO HÅBO 2024

Vision/idébas

Pensionärer och blivande pensionärer i Håbo ska uppleva och känna att PRO är en av de bästa föreningar att vara medlem och engagera sig i.

VERKSAMHETSUPPGIFTER ENLIGT STADGAR OCH KONGRESS

 • Sammanhållning och stöd mellan pensionärsorganisationer
 • Gemenskap mellan medlemmarna
 • Verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intressen och leder till aktiviteter
 • Studier, friskvård och kulturell verksamhet
 • Medlemsutveckling och medlemsvård

MÅLSÄTTNINGAR:

AKTIVITETSRELATERAD VERKSAMHET

 • Nuvarande aktiviteter som bowling, bridge, boule, bordtennis, shuffleboard, seniordans, som genomförs på veckobasis, är välbesökta och kan utvecklas ytterligare.
 • Tedanser ska genomföras sex gånger under året om tillräckligt antal besökare kommer..
 • PRO-tidningen ska ges ut med åtta nummer och kan kompletteras med extrablad.
 • Vi genomför minst 2 friluftsdagar per år

CIRKELVERKSAMHET

 • Vi hoppas kunna öka antal cirklar under året.
 • Cirklar i IT/data/internet-kunskap ska prioriteras liksom cirklar i hälsa och må bra.
 • På Träffen har vi träslöjd på måndagar och tisdagar samt keramik på måndagar och tisdagar.
 • Om det finns intresse för en viss cirkel men cirkelledare saknas kan vi rekrytera kompetens från andra föreningar.
 • Vi ska erbjuda våra cirkelledare nödvändig utbildning/utveckling.

MÖTESVERKSAMHET

 • Vi ska hålla minst sex månads/medlemsmöten under året.
 • Musikcafé/PUB ska genomföras minst sex gånger under året.
 • Vi ska uppmuntra medlemmar/styrelse att delta i distriktets kurser och utbildningar, i synnerhet föreningskurser som betalas till 100% och ledarkurser som betalas till 50% av distriktet.

VERKSAMHET INOM INTRESSEFRÅGOR

 • PRO:s invalda ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) ska ges utrymme på styrelsemöten/medlemsmöten och i PRO-tidningen. Deltagandet i KPR är ett av våra huvudprioriterade områden.
 • Vi ska fortsätta bjuda in, politiker och förvaltningschefer i kommunen samt i övrigt kända personer som rör våra intressefrågor, till föredrag och medlemsmöten.
 • Vi ska delta i kommunala projekt som bl.a. rör tekniska hjälpmedel inom äldreomsorgen, byggandet av äldreboende m.m.
 • Om det finns projekt som rör bostäder, kommunikationer samt integration ska vi delta.
 • Vi är en del av nybildade Intresseföreningen för äldre (BFF, PRO, SPF) som förhoppningsvis kan ordna underhållning på våra boenden.

KULTURAKTIVITETER

 • PRO-tonerna ska synas och höras i så många aktiviteter i kommunen som möjligt.
 • Föredrag ska erbjudas medlemmarna minst fyra gånger per år.
 • Resor till teater, operett m.m. genomförs när utbud finns.
 • Vi undersöker om vi kan genomföra Konst och hantverksmässa .
 • Vi ska delta under Håbo festdag.

RESEVERKSAMHET

 • Resekommittén ska arrangera intressanta resor under året.

VERKSAMHET INOM MEDLEMSVÅRD/UTVECKLING/INTEGRATION

 • En vårfest ska genomföras under maj månad.
 • En lunch för samtliga 85+ medlemmar med underhållning ska genomföras under våren.
 • Välkomst- /informationsmöte anordnas för nya medlemmar.
 • En fest ska erbjudas samtliga förtroendevalda i slutet av året.
 • Målsättningen för 2024 ska vara att vid årets slut ha uppnått minst 1000 medlemmar.

ÖVRIGA AKTIVITETER

 • Rullstolspromenader ska genomföras varannan onsdag på jämna veckor på äldreboenden som Västerhagsvägen
 • Föreningen säljer Bingolotter, Sverigelotter och Trippelskraplotter i Bålsta Centrum samt under resor m.m.
 • Vi ska fortsätta vara aktiva i Gårdsrådet och arbeta för utökat samarbete mellan föreningarna på Skeppsgården.

Styrelsen PRO HÅBO

________________________________