Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Värmdö

Årsmöten - Budgetmöten

Kallelse till Årsmöte i det nya sammanslagna PRO VÄRMDÖ.

KALLELSE

 

PRO Gustavsberg-Ingarö och PROVärmdö har på sina respektive årsmöten 21/3 och 4/4 beslutat kalla till detta formella årsmöte för den nya föreningen PRO Värmdö. Välkommen önskar Styrelsen.


Årsmöte med PRO Värmdös ”nya” storförening
måndag 22 april 2024 kl. 13.00 Gustavsbergsteatern

Förslag till dagordning:

§ 1 Mötets öppnande och beslut om kallelse/dagordning till årsmötet

§ 2 Val av mötesledning (ordförande, sekreterare, justerare/rösträknare)

§ 3 Behandling av förslag till sammangående

§ 4 Behandling och beslut om:
a) Föreningens namn (PRO Värmdö)
b) Verksamhetsinriktning för 2024 - 2025
c) Medlemsavgift för 2025 (Förslag: 80 kr/år)
d) Budget 2024 – 2025
e) Styrelsen föreslår nomineringar till PRO distrikt och Guldkanten

§ 5 Val av föreningsstyrelse PRO Värmdö
a) Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen (Förslag: 5 + 3)
b) Ordförande ett år (Förslag: Christer Hedberg)
c) Kassör två år (Förslag: Anna-Lena Lundmark)
d) Sekreterare ett år (Förslag: Gunnar Lundmark)
e) Övriga ledamöter för två år(Förslag: GunillaRydell ochEwa Wiberg
med ersättarna för ett år Ove Palmqvist,
Anna- Stina Björkman och Tonje Hedlund)

§ 6 Val av revisorer/ersättare (växelvis två år)
(Förslag: Ingmar Wahrenberg och Lennart Karlsson ordinarie
med ersättarna Yngve Johansson och Lars Dahlberg)

§ 7 Val av valberedning (minst 3 varav en sammankallande)

§ 8 Övrigt/aktuell information

§ 9 Avslutning