Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Fisksätra

Verksamhetsberättelse 2022

Här kan du berätta om din förening eller verksamhet.

Styrelse:
Ordförande Jouko Lehtinen
Vice ordförande Christel Widén
Sekreterare Brita Nyman
Kassör Gunnar Olsson
Studieorganisatör Gunvor Jonsson
Övriga ledamot Kurt Strömbäck


Medlemsantalet var vid årets början 129 st.
Nya medlemmar under året var 1 st.
Avlidna medlemmar under året 3st.
Medlemmar som avflyttat eller utträtt av annan orsak 8 st.
Medlemsantalet var vid årets slut 119 st.


Möten
8 st protokollförda styrelsemöten har hållits
Årsmötet hölls den 15 februari
Höstmötet hölls den 8 november


Seniorrådet
I Seniorrådet ges representanter för pensionärsorganisationerna möjlighet att tala medpolitiker
och tjänstemän inom kommunen. Under det gångna året har man diskuterat olika former av
boende för äldre, anordnande av utegym för äldre, trafiksäkerhet, hemtjänst mm.
Föreningens representanter i Seniorrådet har varit:

Christel Widén med Brita Nyman som ersättare.


Samorganisationen
I PRO Samorganisation i Nackas styrelse är Gunnar Olsson kassör. I styrelsen ingår från vår
förening Jouko Lehtinen som ordinarie ledamot med Kurt Strömbäck som ersättare.


Medlemsvård
I maj bjöds våra funktionärer vårlunch i Grand Hotel Saltsjöbadens Franska matsal,
Boulespelarna fick bidrag till sin avslutning efter sommarens aktiviteter och medlemsresan i
september med buss o båt till Djurgården bjöd på subventionerad lunch på Blå Porten. Till
julavslutningen den 13 december bidrog föreningen med större delen av kostnaden.


Cirklar
Under året var följande cirklar igång:
Handarbete/hantverk 8 deltagare
Nacka stort och smått 6 deltagare
Sittgympa 9 deltagare
Bridge 17deltagare
Släktforskning 4 deltagare
Akvarellmålning 8 deltagare
Bosses spelmän 3 deltagare
’Seniorlabbet’ 10deltagare, arrangör Fisksätra Folkets Hus


Bazar
Två bazarer har genomförts under året. De gav tillsammans med egna ringlotterier och vår provision på sålda skraplotter ett överskott på nära kr 12.000.


Medlemsinformation
Två informationsblad har producerats under året och föreningens hemsida uppdateras
löpande.


Sommaraktivitet
Ett dussintal medlemmar har samlats tisdagar och torsdagar under sommarmånaderna för att
spela boule på banan vid kyrkan.


Sammankomster
Vi har samlats till 30 tisdagsträffar, tre middagar, årsmöte och höstmöte med
sammanlagt uppemot 500 besökare.


Ekonomi
Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av bifogad kassarapport. Styrelsen
föreslår att årets underskott kr 6.286,19 balanseras i ny räkning.


Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack för goda insatser som cirkelledare och i våra olika
arbetsgrupper: kaffekokarna, festgruppen, basarerna, städgruppen.
Fisksätra i januari 2023
Jouko Lehtinen Christel Widén Brita Nyman
Gunnar Olsson Gunvor Jonsson Kurt StrömbäcText

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.