Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Borås

Kommunala Pensionärsrådet

Personer framför träd

Kommunala pensionärsrådet, KPR.

PRO Borås Samorganisation arbetar med denna fråga i enlighet med;

PRO:s värdegrund:
• Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet,
där det finns god vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och
stimulerande.
• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas
gemensamma, politiska arbete.
• Vi ska motverka åldersdiskriminering, främlingsfientlighet och all annan
diskriminering och främja personliga möten oavsett ursprung.


PRO:s uppgifter
• Vi är en mötesplats för gemenskap, samvaro och livslångt lärande för
Sveriges alla pensionärer.
• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att tillvarata
pensionärernas intressen.
• Vi ska öka pensionärernas inflytande

Vi är beroende av förslag på frågor som vi kan driva via KPR. Ta därför upp KPR-frågor på Era medlemsmöten. Kontakta därför Samorganisationens styrelse eller valda KPR-Ombud om de förslag som kommer upp.