Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Klagshamn

Om oss

Text

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.

HISTORIK

Klagstorps församling och socken har gamla anor, så var namnet fram till 1885 då
namnet Västra Klagstorp blev stadfäst av K.Majt. för att inte förväxla med Östra Klagstorp. Ungefär samtidigt startade lantbrukare Lars Hermodsson Klagstorps Kalkbrotts AB och kalkbrytningen kalkbränningen. Det växte snabbt i den västra delen av socknen. 1896 hade Lars Hermodsson 18 man anställda och då tog Faxe Kalkbrud i Danmark över driften, nu i ännu större skala. De anlade järnvägen mellan Klagshamn och Tygelsjö och de byggde hamnen och Klagstorps hamn blev Klagshamns hamn 1898.
Redan 1899 tar nya ägare över driften. Det var Direktör C.L. Muller och kolgrossisten
Sigurd Hedberg. Nu tog utbyggnaden fart det byggdes ny kalkugn 1903 samma år byggdes cementfabriken, Ytongfabrik m.fl. Egnahemsbyggandet kom igång omkring 1925 och Klagshamn utvecklades och blev en stor industri. Det va c:a 400 anställda och allt såg ljust ut inför framtiden. Men så kom ödesåret 1934 då Limhamnsbolaget tar över Klagshamnsindustrin för att lägga ner verksamheten i Klagshamn. Genom påverkan av kommun, arbetare och tjänstemän fick man till stånd en övergångsperiod på 4 år. Men 1938 var det definitivt slut med Klagshamns industri i epok. Arbetarna fick anställning i Skånska Cements anläggningar i Limhamn, Lomma och Köping.
Klagshamns industrihistoria var nu c:a 50 år. Under den tiden hände mycket. Det bildades fackföreningar, arbetarkommun, ungdomsklubb, då Byggdes Folkets Hus och Park, nykterhetsloge nr 4018.

Klagshamns framtid, frireligiös verksamhet och missionshus.
Film med levande bilder visades 1910. Det spelades teater med egna teateramatörer. Klagshamnsamatörerna som var mycket duktiga och välkända och drog stor publik till parken omkring 1.000 personer. Detta är en bit av Klagshamns historia som aldrig får glömmas.

Många egnahem byggdes, vilket gjorde att man blev kvar i Klagshamn. Med tiden blev det så många pensionärer att det ansågs vara tid att bilda en folkpensionärsförening som kunde tillvarata pensionärernas intresse.
Den 17 november 1948 kallade man till ett möte. Inbjuden var Förbundets Ordf. Herr Pettersson, som höll föredrag om folkpensioneringen. Mötet beslöt att bilda Klagshamns Folkpensionärsförening. Till Ordf. valdes K. W. Gullberg. Årsavgiften bestämdes till kr. 1.50. Enligt protokollen hölls bara ett möte om året, men förmodligen förekom en del verksamhet bl.a. med att cykla runt och värva medlemmar, det fanns ju inte så mycket av våra dagars färdmedel.

1950 var man ett 40- tal medlemmar. Det var inte alltid så lätt att anordna t.ex. utfärder. Årsmötet 1952 bestämde att en utfärd skulle ske, men på nästa årsmöte meddelades att det blev inställt på grund av att endast 16 var tecknade. För att få tidningen Pensionären, som utkom 4 ggr om året, måste man teckna sig, priset var 50 öre. I början av 60- talet påbörjade man en kampanj i grannkommunerna för värvning av nya medlemmar, vilket gav bra resultat. Allt eftersom åren gick startades många aktiviteter såsom syförening, gymnastik, utfärder, filmvisning, julfester, underhållning, teatergrupp och så småningom blev det studiecirklar, veterantävlingar, bowling och det populära Glada Gänget. Det blev också auktion med skänkta varor en gång om året vilket gav bra tillskott i kassan. Det började också förekomma dans efter mötena, tipspromenader både vid Udden men även i Folketshusparken blev uppskattade inslag. Bibliotekslokalen hölls öppen någon timma varje onsdag för expedition, boklån, kortspel och samvaro. Många av dessa aktiviteter har vi kvar än i dag, en del finns inte kvar, några har tillkommit.

Ett varmt tack är alla dom värda som lagt ner så mycket arbete under årens lopp för den förening som vi idag har så mycket glädje av, detta tack gäller så klart även alla de som idag med sina insatser medverkar till föreningens bästa. Tacksamhetens tankar går ju också till dem som såg till att Folkets Hus och den fina Dansrotundan blev verklighet, för här har vår förening under alla år haft möten olika aktiviteter och festligheter och här skall vi naturligtvis fortsätta att gemensamt sprida trivsel och trevnad på våra träffar.

Som medlem får du PROpensionären Länk till annan webbplats.

Bli medlem i PRO för gemenskap & påverkan Länk till annan webbplats.

Köp lotter och stöd PRO:s verksamhet Länk till annan webbplats.

PRO Klagshamn Jan Persson Regissörgatan 1 21583 Malmö Tel: Telefon: 040-469458 Epost: klagshamn@pro.se - jan.p@telia.com