Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Borgmästaregården

Vår lokal hittar du på Lagmansgatan 3 E (ingång från gaveln)
Vi har också ofta arrangemang i "Träffpunkten" som finns på
Albinsrogatan 3 K (även här är det ingång på gaveln).
Vår e-postadress är:borgmastaregarden@pro.se
Vårt bankgiro är 5784-7485 och Vår Swish är 123 699 79 28

PRO BORGMÄSTAREGÅRDEN. vår historia
1978 den 17 oktober bildas PRO Borgmästaregården.
Vid bildandet var det 47 medlemmar och vid årsskiftet var vi 67 medlemmar.
Idag är vi 396 medlemmar
Stadsdelen Borgmästaregårdens historia
Historiens vingslag har satt Borgmästaregården i Malmö stads historiska centrum.
I skrifter från före 1000-talet omtalas ett "vattenhål i Pildammen" och här fanns ett ordnat samhälle, en bondby med kyrka och kyrkogård, och 1116 nämns detta samhälle som Övre Malmö och 1275 kallas det stad. Staden har ett centralt läge med närheten till en viktigt väg, som 1000 år senare får namnet "Triangelen". Här strålar många viktiga vägar samman. Från öster och Lund kommer vägen som i vår tid heter Föreningsgatan. Från väster och kusten vid Limhamn, numera Rönneholmsvägen. Från söder, från landsbygden, kommer en slingrande kostig, som än idag har samma sträckning, nuvarande Södra Förstadsgatan, som passerar vägskälet Triangelen och går till havet. Från Pildammarna kommer en väg som tidigare hette Pildammsvägen och som idag heter Rådmansgatan.
Detta övre Malmö, med sitt utsatta oskyddade läge, blir under århundradens gång, mycket ofta utsatt för överfall och brandskattning.
1319 flyttas därför Övre Malmö till en sandrevel utanför kusten och får namnet Nedre Malmö. Sandreveln motsvarar "Gamla staden eller Staden inom broarna".
Staden utvecklas och här byggs nu S:t Petri kyrka, Rådhus och Tingsplats, hospital och skolor.
Staden växer och här hålls den stora Skånemarknaden och sillfisket är enormt. På 1500-talet är Malmö lika stor som Köpenhamn och flerfaldigt större än Stockholm.
1527 predikar reformatorn Claes Mortenssen första gången den protestantiska Lutherska läran i ödekapellet vid Pildammarna i Övre Malmö. 1528 blir Claes Mortenssen den förste protestantiske kyrkoherden i S:t Petri kyrka.
Staden Nedre Malmö utvecklas och växer ut mot sitt ursprung vid Pildammarna. Dessa dammar, med tillskott av Korrebäcken, är livsavgörande för det växande Nedre Malmö. Från 1500-talet till 1800-talet hämtar, Malmö sitt vatten från Pildammarna. Vattnet transporteras i urholkade trästockar. Sträckningen gick genom nuvarande sjukhusområdet - Rådmansgatan - Triangeln - Södra Förstadsgatan vidare till stadsbrunnen på Storget.
Under 18- och 1900-talet utvecklas Malmö till en industri, handel och varvsstad. Till Baltiska utställning 1914 anläggs Pildammsparken och Pildammarna regleras.
Staden växer nu mer och mer, befolkningen ökar och byggnationen sprider sig mycket söderut.
Till VM i fotboll 1958 invigs Malmö Stadion och 1963 börjar stadsdelen Borgmästaregården att byggas. Bostadsområdet och gatorna inom området inom området har fått sina namn efter gamla gårdar som funnits här, t. ex. Borgmästaregården, Anneberg, Albinsro m.fl.
Det är ett välordnat bostadsområde som ligger centralt med närheten till knutpunkterna Triangeln och Dalaplan med många butiker, bra kommunikationer och den fantastiska förmånen att ha Pildammsparken med sina dammar, som ett friskt andningshål och promenadområde.
Historiens vingslag har lagt sig till ro, vi har hamnat där vi började för tusen år sedan, vid "vattenhålet" Pildammarna.

Författare: Stig Roslund.