Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening PRO TonArt

PROck

PROck:s verksamhet är att sjunga i kör eller som solist och spela rockmusik i orkester.

Glädje och social gemenskap ska ha högsta prioritet.

Medlemmarna ska få möta nya utmaningar inför publika framträdanden.

Utbyte med andra körer och orkestrar ska eftersträvas.

PROck ska vara öppen för pensionärer och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande ska eftersträvas.

PROck ska se till alla människors lika värde.

PROck ska genom rockmusiken främja jämlikhet mellan olika grupper samt jämställdhet mellan könen.

Du är hjärtligt välkommen till en gemenskap som vi formar tillsammans.

PROck utgår från PRO:s och ABF:s grundvärderingar.

Nedan här kan du se hur vi ser ut och hur vi låter: