Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Johannelund

Verksamhetsplan 2020

PRO-Johannelund skall under verksamhetsåret 2020 bedriva verksamheten målmedvetet, lägga stor vikt vid våra medlemmars åsikter.

Vi kommer under året att ha vår mötesverksamhet i Nya Munkens matsal ,vi kommer att använda gamla kyrksalen på Ödegårdsgatan för olika andra aktiviteter.

Vi kommer att påverka Linköpings samorganisation samt PRO-distriktet för att positivt arbeta med de äldrefrågor som har betydelse för en trygg och god äldreomsorg, för våra medlemmar.

Vi skall främja enskilda medlemmars initiativ till olika arrangemang som kan leda till att ännu fler blir delaktiga i vår verksamhet.

Vi skall också med hjälp vår kontaktombudsgrupp fortsätta att bryta äldres ensamhet som olika medlemmar upplever i sin vardag.

Vi kommer att bedriva utåtriktad verksamhet på Berga och Johannelundsdagen.

Vi kommer också att bedriva vår friskvårdsverksamhet målmedvetet, detta som alltid med våra duktiga verksamhetsansvarigas hjälp.

Som ett led i friskvårdsverksamheten kommer vi att även 2020 ha en grillfest på Emmalund.

Vi kommer att utveckla studieverksamheten och uppmuntra medlemmar till utbildning i föreningskunskap och utbildning av cirkelledare .

Vi kommer att stödja och utveckla vår sångkör.

Vår reseverksamhet skall också prioriteras.

Vår verksamhet i Öppet-Hus-lokalen kommer att förändras.

Vi skall börja med förberedelser för 50-års firandet 2020.

PRO-Johannelund