Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Norra Älvsborg


Har möte en gång per månad

Patricia Valeria Labrana

Ordförande

patricia.valeria.labrana@norraalvsborg

Gun-Britt Delsvik Svensson

Vice Ordf.

gun-britt.delsvik@norraalvsborg.pro.se

Monica Bohman

Kassör

monica.bohman@norraalvsborg.pro.se

Ritha Lindh

Adjungerad
Sekreterare

ritha.lindh@norraalvsborg

Lena Hållinder
Berglund

Kanslist

info@norraalvsborg.pro.se