Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Norra Älvsborg


Arbetsiutskottet har möte en gång per månad

Patricia Valeria Labrana

Ordförande

patricia.valeria.labrana@norraalvsborg

Sören Kjörnsberg

Vice Ordf.

soren.kjornsberg@norraalvsborg.pro.se

Monica Bohman

Kassör

monica.bohman@norraalvsborg.pro.se

Gunilla Sthålberg

Adjungerad
Sekreterare

gunilla.sthlberg@norraalvsborg.pro.se

Eva-Lena Axelsson


eva-lena.axelsson@norraalvsborg.pro.se

Lena Hållinder
Berglund

Kanslist

info@norraalvsborg.pro.se