Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Vetlanda

Historik

Vår förening bildades den 17 september 1945.

Antalet medlemmar uppgick till 25. Till ordförande valdes Karl Öberg, och årsavgiften fastställdes till 1kr och 50 öre.

1949: Årsavgiften höjdes till 1 kr och 75 öre.

1950: Hjalmar Franzén valdes till ny ordförande.

1954: Axel Danielsson valdes till ordförande. Årsavgiften höjdes till 2 kr.

1955: Vid festligheter i Folkets Hus överlämnade en fana av syföreningen. 24 aug. firades 10 årsjubileum. 200 pensionärer deltog.

1957: Medlemsantalet hade vuxit till 209 personer. Årsavgiften 4 kr.

1960: Klubbrummet på Bollgatan invigdes.

1961: En studiecirkel bildades.

1964: Årsavgiften höjdes till 5 kr.

1967: Framställdes önskemål om en lokal i sjukstugans personalbostad.

1968: Ny ordförande blev Paulinus Svensson. Medlemsantalet var 303.

1969-1975: Flitigt byte på ordförandeposten, Artur Walgren, Karl Linde, Clas Samuelsson, Lindor Eklöv,Theresia Larsson och Albert Engstrand avlöste varandra.

1976: Oskar Johansson valdes till ordförande och satt kvar i 9 år.

1977: Årsavgiften höjdes till 15 kr.

1979: Medlemsantalet hade vuxit till 320 personer.

1982: Årsavgiften höjdes till 25 kr.

1983: Hyran för lokalen var 583:-/ månad, varför årsavgiften fick höjas till 40 kr.

1984: Damklubben upphörde och en hobbygrupp med både män och kvinnor bildades. 2000 kr överlämnades till den nybildade föreningen Ekenäs-Björköby som ett startbidrag.

1985: Till ny ordförande valdes Helmer Rang. Medlemsantalet var 240.

1986: Ivar Andersson valdes till ordförande och satt kvar till 1992.

1992: Till ny ordförande valdes Ingemar Johnsson.

1996: Helge Ahlbäck tillträdde som ordförande

1998: Tog Birgit Tjäder över ordförandeklubban.

2007: Vår nuvarande ordförande Paul Andersson tog över efter Birgit.

2010: I december passerade vi 700 medlemmar.

2014: I november passerade vi 800 medlemmar.

2017: Paul Andersson avgår som ordförande efter 10 år.

2020: Fortfarande saknar vi ordförande. Medlemsantalet sjunker

2024 Vår förträffliga kassör Cristina Svensson avlider. Vi står nu utan både ordförande och kassör.

 

 

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.