Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Värnamo


ÅRSMÖTE 24

PRO Värnamo höll årsmöte i Värnamo församlingshem. Ett hundratal medlemmar närvarade.

Mötet inledes med att ordförande hälsade välkomna, därefter hölls en minnesstund för avlidna medlemmar med ljus, minnesord , en tyst minut och kören sjöng.

Till mötesordförande valdes Jerry Rogerstam och till mötessekreterare valdes

Eva Persson. Till att justera protokollet valdes Irene Lilja och Carin Olsen.

Verksamhetsberättelsen,ekonomiska berättelsen,revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Därefter beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet.

Till ny ordförande valdes Jan Ivarsson, till ny kassör Bjarne Olsen och till styrelseledamöter Eva Persson, Eva Nilsson och Märit Johansson.

Till styrelsesupplant Anders Linnell.

Sune Månsson, Gerthie Lindkvist, Conny Rehnström och Britta Månsson avtackades med blommor efter ett långt engagemang i PRO Värnamo.

Under mötet underhölls vi av PRO-kören.

Jerry Rogerstam ABF, informerade om aktuella studiecirklar.

Göran Jörgensson PRO distriktet, berättade om aktiviteter på distrikts och riksnivå.

Han betonade medlemmarnas betydelse samt riktade ett tack för inbjudan och önskade oss en lyckad verksamhet under året.