Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Skillingaryd

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan för Skillingaryds PRO 2024

Vår strävan är att Skillingaryds PRO ska vara en förening för alla pensionärer.

Vi vill vara en förening med en positiv anda. Vi strävar efter att bedriva verksamhet där medlemmarna känner gemenskap och ett gott kamratskap.

I olika slag av medlemsfrågor skall vi vara aktiva och ta vara på medlemmarnas intressen.

Medlemsmöten kommer att hållas i Januari, februari, mars, april, maj, september, oktober, november och december.

Årsmötet kommer att hållas i februari. I samband med årsmötet hålls en parentation över avlidna medlemmar.

Mötet i maj kommer att vara en våravslutning och mötet i december en höstavslutning.

Medlemsmötena kommer att vara i Svenska kyrkans församlingshem och hållas tredje måndagen i månaden kl. 14.30.

På mötena kommer det att vara någon form av underhållning, kaffe och lotterier.

Föreningen är representerad i kommunens pensionärsråd KPR, och kommer då att bevaka medlemmarnas intressen.

Föreningen kommer att deltaga i ”Veteranvetarna 2024”.

Föreningen kommer att bedriva ett par studiecirklar utifrån medlemmarnas intresse.

Många av medlemmarna kommer under året att deltaga i olika friskvårdsaktiviteter ex: promenader, gymnastik, qi gong, boule, golf, bowling och canasta mm.

Under året kommer det att anordnas ett par resor på våren och ett par resor på hösten. Ett par resor kommer att genomföras tillsammans med SPF och Vaggeryds PRO.

Föreningen kommer uppmärksamma våra 75-åringar, och vart 5:e år därefter. Dessutom har vi en ”sista väntjänst- grupp” från föreningen vid begravningar.

Föreningen har en minnesfond om man vill hedra en bortgången kamrat eller uppvakta på en bemärkelsedag.

Föreningen kommer att ha en aktuell hemsida och dessutom ge ut ett programblad inför vårens och höstens aktiviteter.

Medlemsavgiften under året kommer att vara 300 kr, varav 60 kr går till föreningen.