Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Östersund

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer och Östersunds kommun.

I det kommunala pensionärsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera om, och diskutera, sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som rör pensionärer.
Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.
Möten med pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådet har 6 möten per år. Inför varje ordinarie möte hålls normalt ett öppet beredningsmöte. Dit är alla som är intresserade av frågor som rör äldre välkomna. Där kan du ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Följande ledamöter från PRO är våra representanter i KPR 2023-27:
Ordinarie:
Gerturd Nygren PRO Leva Livet
Rut Larsson PRO Lit-Häggenås
Katrin Wallin PRO Oden

Ersättare:
Carina Holmgren PRO Frösön
Linda Rebane PRO Östersund City
Karin Friberg PRO Brunflo

Ordinarie möten under 2024: