Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Varberg

KPR

Kommunala Pensionärsrådet

Personer framför träd

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd, samverkan och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Varbergs kommun ska informera rådet om planer och förändringar som berör pensionärerna och ta tillvara rådets synpunkter och förslag. På så sätt har rådets representanter möjlighet att arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten som berör äldres möjligheter till god livskvalitet. Frågorna som tas upp i pensionärsrådet ska vara av övergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden och består av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter. Ledamöterna är representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen och de pensionärsorganisationer som tillhör en rikssammanslutning.