Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Halland

Vår historia

Här kan ni skriva om föreningens historia och hur allt började.

Jubileumsskrift


I vår minnesskrift har vi valt att beskriva vad som hänt i Hallands Distriktet sedan 50 års jubiléet 2005, som firades på Bäckakrogen i Halmstad. Där dåvarande distriktordföranden Bertil Bergqvist var värd. I sitt jubileumsanförande sa han att minnet går tillbaka till dem som var med i starten 1955, då det gällde att skapa en stark organisation.
Han gav följande bild.
Det var nämligen 19 juni 1955 som distriktet kom till. Men redan 3 januari 1943 bildades ett Västsvenskt distrikt. Det mötet var förlagt till Göteborg med ombud från Göteborg, Mölndal, Alingsås, Falkenberg och Halmstad. Ernst Andersson från Falkenberg satt ordförande för det mötet. Två hallänningar kom med i den första distriktstyrelsen, nämligen O. F Hellsten från Halmstad och Ernst Andersson från Falkenberg.
Detta västsvenska distrikt omfattade Göteborg, Bohuslän, Värmland, Västergötland och Halland. Verkställande utskottet blev förlagt i Göteborg. I protokoll kan man läsa, vad som diskuterades t.ex. om änkepension. 1949 beslöts om en Pensionärernas dag för hela distriktet 17-18 december.
Samma ordnades sannorlikt den första Internationella pensionärskonferensen i Göteborg.
”De gamlas tidning” tillkom. Den accepterades inte riktigt av Riksorganisationen. Det var inte bara tidningen som man inte var överens om. Föreningarna i Göteborg hade tydligen sin egen lilla verksamhet och 1951 flyttades distriktsexpeditionen till Borås. PRO Oskarström tvekade om de skulle tillhöra Göteborgsfalangen, men efter att Ernst Andersson varit i Oskarström på ett föreningsmöte beslöt de att fortfarande skulle tillhöra Västsvenska distriktet. Protokollen från den tiden visar inte riktigt orsaken till splittringen, men mellan raderna kan man läsa att det var troligt att Göteborgarna ville göra distriktet till en ren politisk organisation.
1953 började en diskussion om att bilda ett Hallands distrikt, förslaget
kom från Riksorganisationen. Västra distriktet sa nej med motiveringen att det skulle bli ett för litet distrikt. Diskussionerna slutade inte med det och den 21 oktober 1954 hölls en konferens i Halmstad med representanter från Riksorganisationen, Västra distriktet och Föreningarna i Halland. Det var Enslöv, Oskarström, Falkenberg, Tjärby-Veinge, Getinge Halmstad, Harplinge, Nissaström, Knäred, Kvibille, Kärleken, Laholm, Snöstorp, Söndrum, Tvååker, Varberg och Kungsbacka. Det var endast Kungsbacka som var emot bildandet av Hallands distriktet och kom först med 1 juli 1970.
Vid ett sammanträde 8 maj 1955 utsågs en organisationskommitté bestående av Ernst Andersson Falkenberg, Johan Carlsson Halmstad och J.B Johansson Varberg.
Den 19 juni 1955 bildades i Halmstad Hallands distriktet. Johan Carlsson som var
ordförande i Halmstadsföreningen satt som ordförande vid detta möte och han kunde hälsa 23 ombud för 12 föreningar välkomna.
Till Distriktets första VU utsågs Ordf. Johan Carlsson, kassör Hulda Liljedahl och sek. Göran Karlsson. Övriga styrelseledamöter blev Ernst Andersson Falkenberg,
J.B Johansson Varberg, Carl Sandberg Genevad och Carl Thorin Oskarström. Föreningarna i Varberg, Halmstad och Falkenberg gav distriktet ett räntefritt
lån på 650 kr som hjälp till starten.
Första årsmötet hölls i Halmstad 15 april 1956 där 15 föreningar representerades med 24 ombud. Mötet inleddes med musik av pensionärer från Falkenberg. Ingemund Bengtsson var inbjuden gästtalare. En Informationskonferens hölls samma år 12 augusti, detta var vad vi nu kallar Ordförandekonferens. Vid en sådan konferens 1957 talade Arne Gejer. Ämnet var Pensionsfrågan-Folkomröstningen, de gällde alltså ATP.
Vid samma möte talade syssloman Olle Hed Halmstad om första Fattigvårdslagen från 1873 och fram till 1918 års lag. Ordförandekonferensen 1958 hölls i Falkenberg och då bjöds ombuden på lunch. Tre föredrag hölls Doktor Lambert som var stadsläkare i Halmstad talade om ålderssjukdomar,
Riksorganisationens ordförande Olof Linder talade om pensionärsföreningarnas
arbetsuppgifter och Statsminister Tage Erlander talade om Tjänstepensionsfrågan.
Distriktets första egna Pensionärsdag hölls i Varberg samma år.
Så var de första åren. 2005 omfattas PRO Hallandsdistriktet av 32 föreningar i sex samorganisationer med 8 443 medlemmar. Distriktet verkar genom sina olika kommittéer. Ordförandekonferenser hålls vår och höst för att förmedla aktuell information. Årsmöte och Höstmöte genomförs enligt stadgarna. Så har organisationen kunnat pågå under hela sista 10 årsperioden. 2015 har två
föreningar lagts ner och dess medlemmar ingår i närliggande föreningar.
En ny nisch förening har tillkommit. Medlemsantalet uppgår till 9 436.
PRO Halland firar sitt 50 års Jubileum 18 juni detta år.
På Nationaldagen mottar Distriket en Svensk Fana och har sedan dess deltagit i en Fanborg 6 juni i Halmstad.
2006 är valår Alliansregeringen(M, FP, C, KD) och Fredrik Reinfeldt tillträder som
statsminister.
2007 Inför Alliansregeringen det så kallade jobbskatteavdraget för de som lönearbetar.
Pensionärer, förtidspensionärer och sjukskrivna får inte göra skatteavdrag. En skatteklyfta uppstår och PRO anser detta djup orättvist.
I januari åker en buss fullastad med PROs förtrondevalda i distriktet till Gysinge för en veckas funktionärsutbildningar.
En delegation med Distriktes styrelse är inbjudna till PRO framtidssatsning 2007- 2012 iVästerås.
PRO loggan introduceras och grafisk profil antas. PROs vision är ett Sverige där samtliga pensionärer har en god livskvalitet och där alla känner till PRO som en aktiv folkrörelse och partipolitiskt obunden där medlemskapet är värdefullt och det är en glädje att vara medlem.
Framtidsatsningen innehåller omfattande ambitioner.
Intressepolitiken inleds med sex krav:
Samma ekonomiska utveckling som andra grupper.
Åldersdiskriminering måste bli olagligt.
Fler anpassade bostäder.
Sjukvård och äldreomsorg måste anpassad för äldres behov.
Användning av läkemedel måste förbättras.
Pensionärerna ska ha möjlighet till inflytande: I Regeringens pensionärskommitté. I lokala och regionalapensionärsråd. Genom att ge synpunkter i remissvar på politiska förslag och synas i massmedia och offentlig debatt.
Medlemsvärvning medlemsantalet skall öka från 400 000 till 450 000 fram till 2012. Enambitiös målsättning.
Kommunikation:
PRO verkar i ett intensivt nyhetsbrus. Det krävs att vi har ett relevant
budskap och kompetens för att få uppmärksamhet i media, för PROs förslag och
verksamhet.
PRO Hemsidor lanseras och börjar användas i hela organisationen.
Medlemmar ska ges möjlighet att utveckla sig själv i Gysinge kurser och i ABF cirklar. IT utbildningar startas och datorer började användas av pensionärerna.
Friska tag i PRO är aktiviteter som boule, golf, orientering, gymnastika, stavgång,
promenader, dans m.m. Riksmästerskap i de olika grenarna instiftas. Sedan dess har Halland deltagit. Även veteranvetar tävlingar ingår, allt för gemenskap och samhörighet.
PRO påverkar genom prisundersökningar och att följa konsumentfrågor.
Värdefullt att vara med i PRO, medlemsresor och försäkringar.
2008 Årsmöte väljs Viking Rane till distriktsordförande och Bertil Bergqvist avgår.
Riksorganisationen kallar till kongress i Stockholm. Alla ombuden samlas på
Centralstationen till en demonstration mot den orättvisa ”Skatten” och tågar sedan till Norra Bantorget för att sedan fortsätta i kongressalen.
2009 PRO protesterar mot Alliansregerings förslag att privatisera Apoteken.
Vid vårens ordförande konferens informeras om att Folksam sagt upp sitt försäkringsavtal med PRO. Vid samma konferens presenterar ROs Hans Lilja sin pjäs ”Passion för livet”.
I debattartiklar i olika aktioner protesterar vi mot det orättvisa jobbskatteavdraget.
2010 är det ”valår igen” PRO argumentera intensivt för ”Lika skatt för lön och pension”.
PRO Skåne och PRO Halland samlas i en gemensam aktion i Malmö Folkets Park. Där
inbjudna riksdagsledamöter utfrågas om sin politik. Alliansen vinner valet och genomför ytterligare jobbskatteavdrag dessutom minskas pensionerna på grund av att "bromsen” slår till.
Efter årets Årsmöte i Falkenbergs Folkets hus tågar ombuden under PRO Fanan till
Falkenbergs Stadshus och framför missnöjet med Alliansens orättvisa skattepolitik.
2011 introduserar PRO en ny medlemsförsäkring tillsammans med Söderberg och Partners.
Försäkringen omfattas av ansvarsförsäkring genom Salus/Ansvar, spar-liv genom Swedbank och hemförsäkring genom Trygg-Hansa.
Hösten inleds med en Inspirationsdag på Sundspärlan i Helsingborg ett gemensamt
arrangemang med PRO Skåne och PRO Halland. Över tusen förtroendevalda samlas för att få nya idéer för en bra verksamhet. Deltagarna bjöds på scenshow med Lennie Norman och Hasse Andersson. Tävlingen PRO Stjärnan avgörs.
2012 Verksamheten under året har förflutet planenligt. Kommittéerna har genomfört sina temadagar på ett bra sätt. Styrelsearbetet har varit bra och i god anda. Ombud från distriktet har deltagit i Rikskongressen. Distriktet har representerat vid Seniormässan i Halmstad Arena och har arrangerat Riksmästerskapet i orientering i samarbete med Hylte och
Halmstad Orienteringsklubbar. PROs 70-års jubileum uppmärksammas vid Trivselkväll med orienterare från hela landet på Laxön i Halmstad.
28 oktober vinner PRO Hallands lag från Varberg Riksfinalen i Veteranvetare.
3 december inbjöd Distriktet Riksdagsledamöterna i Halland till utfrågning, endast Hans Hoff(S) infann sig i Halmstad Stadsbibliotek.
2013 arrangerar Distriktet en utbildningsresa till Gysinge Folkhögskola där ett 40-tal
förtroendevalda medlemmar deltar. Riksorganinsation satsar tillsammans Hallands
distriktet på medlemsvärvning genom att arrangera ”After Works” kvällar i Halmstad,
Falkenberg och Varberg. Många nya medlemskap tecknas.
PRO inför nya Hemsidor i alla distrikt, samorganisationer och föreningar i hela landet.
Viking Rane avgår som Distriktordförande och Sten-Eric Svensson väljs till ny ordförande.
2014 ett mycket händelserikt år som präglats av EU-val, Riksdagsval, Regions och
Kommunalval. Det blir regeringsskifte där Miljöpartiet och Socialdemokraterna tar över makten med en svag majoritet och extraval utlyses, som senare avblåses. I
decemberöverenskommelsen kom Vänsterblocket och Alliansen överens om att statsminister Stefan Löfven kan fortsätta att regera efter Alliansens budget.
Nya medlemssystemet Hjördis införs i hela organisationen.
SLUTORD
Distriktet har arbetat för att nå målsättningen i verksamhetsplaner och budgetar för 2005-2014 med syftet att vidareutveckla verksamheten och öka samverkan inom organisationen.
Konferenser och temadagar har genomförts. Distriktet har lämnat bidrag till föreningar, som sänt medlemmar till Gysinge folkhögskola för utbildning i föreningskurser.
Erfarenheterna från de gångna åren, ifråga om organisation och verksamhet, visar på ökade aktiviteter i samorganisationerna och föreningarna. Distriktsmöten (årsmöte/höstmöte) och ordförandekonferens är som tidigare gemensamma för föreningarna och samorganisationerna. Våra företrädare har på olika sätt och i olika sammanhang väl hävdat pensionärernas intressen samt informerat om PROs breda verksamhet med dess goda möjligheter till ett rikt pensionärsliv. Det är viktigt att våra medlemmar, i föreningar, samorganisationer och distrikt, så långt möjligt, tillägnar sig den nya informationstekniken, genom egen kunskap och användande, men även på ett enkelt sätt kan få tillgång till
Webbaserat kunskaps- och informationsmaterial. Önskvärt är att fler medlemmar åtar sig förtroendeuppdrag, för att aktivera så många som möjligt och samtidigt ge alla en rimlig arbetsbörda inom organisationen. Liksom tidigare år måste våra medlemmar noggrant följa vad som händer i samhället, se till att politikernas utlovade insatser snabbt förverkligas, eller i annat fall skyndsamt agera och påvisa behovet av t ex en bättre vård och omsorg.
Pensionärsråden, i nära samarbete med föreningarna, har en mycket betydelsefull uppgift att initiera och bevaka de frågor som berör de äldre som grupp, i sin funktion som samrådspartner till beslutsfattarna i kommuner och landsting. PRO kräver att
pensionärsråden snarast möjligt lagfästs, med enhetligt reglemente och samma villkor för pensionärerna som för politikerna i råden. Vi bör alla arbeta för att verksamheten präglas av gemenskap, när vi deltar i någon aktivitet, glädje, när vi träffas och har roligt tillsammans på möten mm, och respekt för varandra, i den insats var och en gör efter sin förmåga och sina förutsättningar.