Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tingstäde

Vår historia

Tingstäde PROs verksamhet 1967 till 2020

Föreningen bildades den 16 april 1967 på initiativ av dåvarande
distriktsordförande Gustav Larsson, Visby, och upptagningsområdet
bestod av hela gamla Tingstäde storkommun. PRO-distriktets ambition
var att starta en pensionärsförening i varje kommun på Gotland.
Till första sammanträdet hade det kommit många pensionärer och man
beslöt att bilda Tingstäde Pensionärsförening under PROs riksförbund.
Av de närvarande anslöt sig 27 st som medlemmar direkt och vid årets
slut hade föreningen totalt 69 medlemmar. Detta visar att en
pensionärsförening mycket väl behövdes.
En interimsstyrelse bildades med Sven Svensson, Tingstäde, som
ordförande, Arvid Jakobsson, Tingstäde, valdes till kassör, Helga Gardell i
Bro till sekreterare, och övriga i styrelsen blev Efraim Nyström, Hejnum,
och John Olofsson Bro. Årsavgiften var vid starten 5 kronor och i dagens
läge är den 225 kronor som i sin helhet lämnas till riksorganisationen, som
sedan fördelar detta till RIKS, distriktet och till avdelningen, som 2020 får
30 kr.
Under första året anordnades en bussutflykt, information om högertrafik-
omläggningen och en luciafest. En studiecirkel hade också startat.
Vid årsmötet 1968 valdes John Olofsson, Bro, till ny ordförande och 1971
John Nilsson, Martebo. På grund av hög ålder och hälsoskäl så har det
bytts ordförande ganska ofta. De är i tidsföljd: Helge Andersson, Fole;
Henning Bjersander, Bro; Henry Hedström och Karl Hedström från
Martebo; Eva Nybom, Fole; 1988 valdes Henry Hedström åter som
ordförande; 1992-2001 Dagmar Östman, Fole; 2002-2007 Åke
Andersson, Hejnum: 2008-2011 Arne Gahnström, Tingstäde; 2012-2017
Kjell Pettersson, Tingstäde, från 2018 är Sven Eriksson, Stenkyrka,
ordförande.
De första åren hölls månadsmötena i samlingslokaler runt om i de olika
socknarna i gamla Tingstäde kommun, men sedan kom de flesta möten
att förläggas till Gazeliigården i Tingstäde och man hyrde istället en buss
som körde medlemmarna till och från möten. 1975 blev det slut med
bussresorna eftersom busskostnaden då hade blivit så hög, så man var
rädd att den skulle ta död på föreningen.
Medlemsantalet hade en toppnotering 1975-76 med uppemot 100
medlemmar, men därefter valde en hel del att gå över till SPF:s avdelning
Höstglöd som bildades 1977.

I dag pendlar medlemsantalet omkring 50 st, det har så varit i många år.
Men deltagandet i våra träffar är högt med ca 30 st vid varje möte.
Ser man till verksamheten under åren så har det inte varit någon större
skillnad. En sommarresa någonstans på vår fina ö har varit med ända
sedan starten och de finns noggrant beskrivna i äldre protokoll med både
platser och matställen. Medlemmar i föreningen har också deltagit i
många gemensamma Sverigeresor som distriktet anordnat.
Ett stort arrangemang har varit pensionärernas dag som t ex 1972 hölls
på Kneippbyn med 700 deltagare från hela Gotland.
På 1980-talet konstaterades att nu hade man besökt alla sevärda platser
och ätit lunch på alla de bättre matställen, så man beslöt att satsa på
sommarfester i stället. Detta pågick en del år, men nya grupper av
pensionärer kommer ju till, så utflykterna återupptogs igen.
Att vidga sitt kunnande har alltid varit aktuellt, med olika inbjudna som
hållit föredrag om pensioner, försäkringar och hjälpmedel m m.
En ofta återkommande gäst var Kenneth Wallin som berättade sina resor
till indianerna i Colorado, USA.
Studieverksamheten har tidvis varit mycket hög inom föreningen, med
många skiftande områden som varit aktuella från högertrafik-
omläggningen, läsecirklar, Gotland och hembygden till kunskap om
dagens mobiltelefoni och datorer.
Föreningen har också egna trafikombud och friskvårdsombud.
Sång och musik har varit ett kärt ämne under alla år med både dragspel
och cittraspel, allsång och inbjudna musikanter såsom Ulla Malmberg,
Signhilds orkester, Martin och Inga Björklund m fl.
Olika fritidsaktiviteter som förekommit är motionsdans till Sten Törebrants
orkester på 70-talet och på senare tid via cd-spelare, gymnastik och
bowling. De stora aktiviteterna i vår nutid är Bräus samt Boule och detta
pågår hela året med en 10–12 deltagare varje vecka. Gemenskapen är
mycket viktig i vår samvaro, och att vi är med på lika villkor.
Tingstäde PROs ekonomi har alltid varit god, och den har skapats av den
stora givmildheten till handarbetsauktioner och lotteripriser. Auktioner
började redan de första åren och gav då ett överskott på 2 500 kr per år.
Numera är det PROs skraplotter som står för en stor del av inkomsten till
föreningen.