Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Hemseorten

Vår historia


Bevattningsdamm i Hemse

Föreningen bildades 25 november 1967

Ett interimsmöte hölls och 75 medlemmar skrevs in. Bestämdes att inträdesavgift var 2 kronor och 25 öre. Årsavgift 8 kronor.

Det första årsmötet hölls 20 januari 1968. Lokalen var gratis. På mötet valdes en styrelse ordf., vice ordf. , sekret., vice sekrt., kassör, och en program kommitté. Möten avslutades med en psalm ofta Gotlandssången.

Distriktet anslog 500 kronor i startbidrag och Hemse kommun beviljade även 500 kronor.

29 juli 1997 föreslog ordförande att ordna en tombola på stortorgdagen och det hade föreningen varje år fram till 2018.

Cirkelverksamheten blomstrade och det gjordes bl.a en cirkel i gotländska fiskelägen vilket utmynnade i en fotoutställning som fortfarande finns bevarad.

Det genomfördes bussresor varje år, till Åland, Bornholm och Öland, förutom till flera platser på vår egen ö.

2009 invigdes en Boulebana på Sudervallen där medlemmar kan använda gratis med förbehåll som medlemskap i Hemse Bollklubb. /HBK/

Bussresor och sommarresor har gjort varje år både lokalt och på fastlandet

2019 anordnade föreningen en Seniormässa, den första och enda på Gotland.

För varje år har medlemsantalet ökat då utbudet på friskvårdsaktiviteter och studiecirklar varit stort.

Kort sammandrag ur Historik Föreningen 50 år