Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Göteborg

Konsument

Personer framför träd
kundkorg med mat

Text

 

Här kan ni läsa om prisundersökningen 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till alla konsumentombud och prisundersökare (Brev maj 2021)

Hej alla!

Hoppas allt väl med er och att ni hunnit få de två viktiga vaccinsprutorna.
Tyvärr hindrar fortfarande pandemin att vi kan träffas på möten.

Skickar dock ett Nyhetsbrev från Konsument Senior med litet varierande information.
Inför hösten planerar Riks att vi skall kunna genomföra vår prisundersökning fysiskt, det är dessutom 30-års jubileum! Något att se fram emot.

Önskar er alla en bra sommar och ser fram emot att ses i höst!

Konsumentkommittén / Gunnel Thunberg

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev nr 2, 2021

Tidningen Örebro Nyheter skriver:

91 procent av svenskarna har stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det är en ökning med två procentenheter sedan november 2019 och den högsta siffran sedan Livsmedelsföretagen började mäta allmänhetens förtroende 2013.

De senaste åtta åren har bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen regelbundet undersökt svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin. I den första mätningen 2013 uppgav 63 procent att de hade stort förtroende. Sedan dess har trenden pekat tydligt uppåt. I den senaste undersökningen, utförd i november 2020, svarade 91 procent att de har stort förtroende för industrin.

− När coronapandemin slog till våren 2020 utsattes industrin för stora påfrestningar. Många svenskar började hamstra livsmedel, men våra medlemsföretag höll igång produktionen och fyllde snabbt på i butikshyllorna. Tack vare deras rådighet uppstod det aldrig någon matbrist. Företagen tar frågor om pålitlighet, säkerhet, hållbarhet och kvalitet på största allvar, och deras sätt att hantera den här krisen har stärkt konsumenternas redan stora förtroende, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Funderar ni på att ropa in något på en nätauktion är detta bra att veta:

Du ska betala för returfrakten om det framgår av villkoren. Om det inte står något i villkoren är det företaget som ska betala för returen. Slagavgift kan tillkomma när du handlar på auktion och läggs på ditt vinnande bud. När du utnyttjar ångerrätten ska du få tillbaka det du betalat för varan. Därför ska du inte behöva betala slagavgiften.

Det går bara att ångra auktionsköp som du gjort på nätet eller på en auktion där det endast är möjligt att delta på distans. I dessa situationer har du en lagstadgad rättighet att ångra ditt köp. Om du istället hade lagt det vinnande budet på en traditionell auktion där du deltar på plats så hade ditt bud varit bindande. Då hade du inte kunnat ångra köpet.

Kom ihåg att reklamationsrätten också gäller begagnade varor. Skulle ditt auktionsköp vara trasigt eller inte stämma överens med företagets beskrivning har du rätt att klaga till företaget.

Bokningar av resor ökar

Trots vaccineringen är i full gång är det inte så många som tror/vågar tänka resa i sommar. Däremot har antalet bokningar för höst- och vinterresor tagit fart. Detta enligt Svenska Dagbladet.

Hästtidningen Hippson skriver:

Är det rimligt att hästar likställs med kylskåp i konsumentköplagen? Nej, säger de som förespråkar en ändring i lagen, och menar att det finns en risk att friska hästar döms ut när det i själva verket är ryttarna som orsakar felet. Hur de vill att lagen ska ändras framkommer inte.

Ny lag om skönhetsingrepp

Socialutskottet föreslår att riksdagen röstar ja till regeringens förslag om stärkt skydd vid skönhetsingrepp. Bland annat skall enbart legitimerade läkare, sjuksköterskor respektive tandläkare få utföra estetiska kirurgiska ingrepp, skriver riksdagen.se. Länk till annan webbplats. Det kommer att ställa alldeles för höga krav, menar innehavaren av en skönhetsklinik i Uppsala medan konsumentrådgivare menar att de högre kraven är efterlängtade, rapporterar SVT. Länk till annan webbplats.

Människor skall inte behöva leva i misär bara för att det brister i en hyresvärds förvaltning, menar Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder. Därför är föreningen positiva till regeringens förslag som skall stärka hyresgästers rättigheter Länk till annan webbplats..

Angående hållbarhet

År 2050 har vi minskat våra utsläpp från åtta ton till ett ton per person och år, vi har mer fritid och mindre arbete, och kontoren har blivit bostäder. GP har intervjuat forskare för att sia om hur vi kan leva i Göteborg när vi nått klimatmålen i Parisavtalet. Länk till annan webbplats.

Fyra tredjedelar av svenskarna är beredda att ändra sin konsumtion för klimatets skull. Och under pandemin har koldioxidavtrycket minskat med 9 procent, visar en undersökning som gjorts i samarbete med Mastercard, skriver Örebronyheter. Länk till annan webbplats.

Lite av varje

Från och med den 1 april gäller tydligare regler om vilken typ av ekonomisk skada man kan få ersättning för om man kan visa att skadan beror vårdslös rådgivning.

- Efter ett tillägg i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, så framgår det nu att en konsument har rätt till full ersättning för den ekonomiska skada som man har drabbats av, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Det innebär att man exempelvis skulle kunna få ersättning även för utebliven vinst, det vill säga inte bara ersättning för den förlust man har gjort, utan även ersättning för den vinst man skulle kunna ha fått om man hade gjort en annan placering.

- Det här gäller enbart vid vårdslös rådgivning, konstaterar Susanne Johansson. Det är konsumenten som ska kunna bevisa att det har varit fråga om vårdslös rådgivning och det är också konsumenten som ska bevisa vilken ekonomisk skada som den vårdslösa rådgivningen har lett till.

Mer att läsa finns på www.konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Så mycket höjs hyran

Avtalet innebär att hyresgästerna i de kommunala bostäderna får en hyreshöjning på 1,7 procent från och med den 1 maj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mars 2021

Till PRO-distriktets konsumentombud och prisundersökare

Förhoppningsvis har flera av er fått första (och kanske också andra) sprutan som skall hejda Covid-19 och på sikt leda till att vi kan börja leva litet mer som vanligt. Vi går mot ljusare tider och snart kan vi fira Påsk.

Tyvärr blir det väl inga fysiska möten under våren men vi kan ju träffas utomhus mera och hålla kontakten i föreningarna.

Har deltagit i en digital (!) kurs med konsumentansvariga från hela landet. Jag skickar en liten rapport om detta. Glädjande nog planeras för att till hösten genomföra prisundersökningen fysiskt igen och dessutom fira 30-års jubileum! Något att se fram emot!

Skickar också ett nyhetsbrev från Konsument Göteborg med litet varierande information. Läs och begrunda.

Önskar er alla en Glad Påsk med förhoppningsvis efterlängtade möten med nära och kära!

Konsumentkommittén

gm Gunnel Thunberg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från

Digital central kurs för konsumentansvariga 16 mars 2021

Kursledare Ola Nilsson och Eva Risberg

19 deltagare från hela landet.

Började med en genomgång av PRO;s samarbetsprojekt om konsumentrådgivning med Råd & Rön.

Vänder sig i första hand till kommuner som inte har kommunal konsumentrådgivning.

Påpekades dock att projektet inte är en konkurrent till de kommunala rådgivningar som finns utan skall ses som ett komplement.

Det här kan man få hjälp med:

- Konsumentvägledning via e-post och telefon gällande konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och råd vid klagomål.

- du kan skicka in avtal eller anmälningar, ex. till Allmänna reklamationsnämnden, om du vill få dem granskade

- vid behov får du också hjälp att kontakta företagen.

Detta är en del i PRO-medlemskapet och gäller hela 2021.

Det finns ung. 100 kommuner som inte har denna tjänst(som inte är obligatorisk). PRO fortsätter kämpa för att alla kommuner skall få tillgång till denna tjänst.

Göteborg har kommunal konsumentrådgivning och vi har ett bra samarbete med Konsument Göteborg Senior. Har under pandemiåret skickat Nyhetsbrev som vidarebefordrats till er i föreningarna.

Vi fick en redovisning av prisundersökningen 2020 som inte blev en fysisk undersökning i butiker utan en näthandelsundersökning. Konstaterades att näthandeln fortfarande är mycket dyrare – man skulle kunna tro att priserna skulle gått ner när omfattningen av näthandeln ökat – men istället konstaterades en prisökning på 3% från 2019. (då var det 10% dyrare att handla på nätet med hemleverans)

Tillgängligheten varierar – 20% av befolkningen saknar möjligheten att få maten levererad till dörren. Stor geografisk variation och mellan stad och land.

Man undersökte både hemleverans och upphämtning i butik. Det finns 354 butiker för hemleverans och 626 för upphämtning i butik.

Billigast vid hemleverans var det hos ICA Maxi i Kungälv och vid upphämtning billigast hos ICA Maxi Flygstaden i Halmstad. Det skiljer hela 35% i pris mellan billigaste och dyraste matkassen för hemleverans i hela landet.

Man planerar nu för att genomföra en fysisk prisundersökning i höst – nystart och dessutom 30-års-jubileum. Bl.a. planeras att ändra sortimentet i varukassen. Förslag efterlystes. Många varor har varit med länge, något som även handlarna känner till.

Många deltagare var oroliga för att man tappat trogna prisundersökare men vi måste få tillbaka både de som varit med länge och även locka fler att vara med.

Vi hade även en mindre gruppdiskussion med tre frågor

- Nystart efter pandemin

- Nya varor i PRO-kassen

- 30-års jubileum.

Gunnel Thunberg Konsumentansvarig Göteborgsdistriktet.

20210318

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev 1 2021 Pdf, 26.4 kB, öppnas i nytt fönster.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammandrag av nyhetsbrev från Konsument Göteborgs Seniorverksamhet
februari 2021

” Hej och god fortsättning på detta nya år.

Vi lägger 2020 bakom oss. Ett år som inte riktigt blev som trodde när vi träffades i februari.

Tittar vi litet på vad som hänt så har vår nämnd fått fler politiker. Vi har samtliga medborgarkontor hos oss och det har blivit en ny avdelning som ska jobba med demokrati och delaktighet.

Vi har blivit väldigt bra på att föreläsa via länk. Vi föreläser gärna även om vi inte kan vara på plats. Ni kan skicka önskemål till konsumentfraga@kom.goteborg,se

När det gäller konsumentnyheter så har det inte hänt så mycket sen sist.

Allmänna Reklamationsnämnden har meddelat att antalet anmälningar ökat med 35% under 2020. De flesta inom reseområdet. Där kan vi också se en ökning på Konsument Göteborg. Vi hade en enorm ökning med kontakter under första halvåret. Vi utökade också våra telefontider eftersom vi inte kunde ta emot besök.

En stor nyhet är att det ska bli en skärpning av konsumentskyddet när det gäller skönhetsingrepp.Förslaget är att den som utför estetiska injektionsbehandlingar måste vara legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen ska gälla vid den här typen av behandlingar. Det ska bli krav på information till kunden, betänketid och samtycke samt att kunden måste vara minst 18 år. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

En företrädare för Hallå Konsument menar att ett mobilabonnemangsföretag måste kunna styrka att extraavgifter på kundens faktura som kommer från tredje part är korrekta. Det skulle vara väldigt välkommet om det blev en skärpning på det området också.

En smördeg utan smör valdes till Årets matbluff när föreningen Äkta vara för sjätte året utsåg ”vinnaren” av det tveksamma priset. Årets Matbluff skulle väl alla slåss om att INTE bli kan man tycka.

”Uppdrag granskning” har tittat närmare på föreningen KRAV och bl.a. kommit fram till att flera Krav-certifierade slakterier haft fler anmärkningar och påpekade brister än icke-certifierade, något som Krav:s ordförande inte säger sig ha känt till. Det gör det svårt för oss konsumenter som valt att kanske välja KRAV-märkt kött just för att det skulle vara kött från djur som då haft det bra och också blivit slaktade under bra förhållanden.

Priset är fortfarande viktigaste faktorn när konsumenter väljer elavtal. Det är också fastlagt nu att tre månaders uppsägningstid för rörliga elavtal är max enligt ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen. ”

Kan tillägga att vi fått mail från Riks om att resultatet från prisundersökningen om näthandeln blivit omskriven/omnämnd i 55 olika media, t.ex. Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad, SR Halland, SR Uppland, SR Jämtland, Eskilstuna Kuriren, ETC, Dagens Nyheter, GT och GP.

Konsumentkommittén /Gunnel Thunberg

..............................................................................................................................................................

SvD näthandel Pdf, 5.4 MB.