Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Karlshamn
Personer framför träd
Kategorier:
Gemenskap och aktiviteter
Publicerad:

Styrelsedag 2022-10-20

Kurs för styrelseledamöterna i Samorganisationens föreningar

Samorganisation Karlshamn

Minnesanteckningar styrelsedag 2022-10-20 i Svängsta medborgarhus.

29 deltagare och 3 medverkande. Före och efter kursen fick vi kaffe med smörgås/kaka som PRO Svängsta-Asarum hade ordnat.

Mötesledare var v ordförande Birgitta Jönsson som hälsade välkommen

1. Bo Rösler rapporterade från PRO-kongressen som var på hotell Skandic Infra City i Upplands Väsby. 250 kongressdeltagare. 129 motioner behandlades. De handlade främst om handlingsprogrammet och stadgarna. Man använde surfplattor där varje punkt kom upp och där kunde voteringar göras.
Stadgarna §5 om samorganisationer ändrades så att man kan välja om det ska var samorganisation eller om det ska var samrådsgrupp. Ska arbeta med gemensamma intressefrågor, föreningssamordning, nya föreningar och medlemsvård.

Riksorganisationen valde en ny ordförande Åsa Lindestam. Anita Håkansson från PRO Fridlevstad ingår i riksorganisationens valberedning.

Stödmedlemmar ska införas. De ska var mellan 18 och 65 år och tillhöra Riksorganisationen. Medlemsavgiften blir 250:-/år.
Administrationsbidraget ändras från 135000 till 120000.
Birgitta Jönsson tillhör representantskapet, som träffas två gånger per år. Samorganisationers och föreningars styrelse behöver bara bestå av ordförande, kassör och sekreterare. Höstmöte tas bort i stadgarna och man väljer om man behöver ha det.

Rolf Persson hade också varit på kongressen där han valdes till ersättare i riksstyrelsen.

Nästa kongress blir 2026. Den 19 januari ska det hållas en digital dialog på ämnet ”Medlemsraketen”.
Medlemsavgiften till riksorganisationen höjs med 10 kronor om året. Inbetalningskortet kommer till alla medlemmar med PRO-pensionären i februari och medlemsavgiften ska var betald innan den sista mars. PRO har ca 270000 medlemmar.

2. Bruno Österberg visade hur man kommer till PRO-hemsidor.

3. Jan-Erik Abrahamsson redogjorde för Julmarknadsresa till Kiel den 5/12 – 7/12. Han betonade att man ska begära ”säker buss” när man anordnar flerdagsresor.

4. Diez Nobach framförde åsikten att samorganisationen inte behövs och tyckte därför att vi bara ska ha en samrådsgrupp i Karlshamn för att undvika dubbelarbete. Vi ska fatta beslut om detta på Samorganisationens höstmöte den 27 november

5. Bodil Sandgren från ABF informerade: PRO föreningarna anordnar 41 studiecirklarDen 17 och 20 november har ABF grundläggande cirkelledarutbildning.Funktionsutbildningar i november bl.a. kassör den 16/11.Kursen i mötesteknik är redan fulltecknad och hemsides- och medlemssystemkurs blir 9 och 10 november.Studiecirklar kan få ett ekonomiskt bidrag på högst 400 om man har totalt 30 timmar.

6. Distriktsordförande Bernth Johnson pratade om dagsläget och sa att inflationen är ett större problem än räntehöjningen. Energipriserna med ev högkostnadsskydd är ett ämne som oroar många. Det är viktigt att man bjuder in någon som redogör för detta.

7. Mot slutet hade vi ett grupparbete för att diskutera samorganisationens framtida form och arbetssätt. Gruppen som bestod av Svängsta-Asarum, Mörrum-Elleholm och Hällaryd-Åryd framförde den åsikten att vi kan gå över till samrådsgrupp istället för samorganisation för att förenkla samarbetet.


PRO Samorganisation Karlshamn tackar PRO Svängsta-Asarum för anordnandet av studiedagen.

Bruno Österberg

Text: Styrelsedag 2022-10-20