Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Örnsköldsviks

PRO Samorganisation
Örnsköldsvik

Gula blommor

Foto: Pixabay

I Örnsköldsviks Samorganisation finns ca 4 200 medlemmar.
Samorganisationens huvuduppgifter är att
- samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas
och medlemmarnas intressen
- hjälpa föreningarna och medverka till en positiv medlemsutveckling


- Utse ledamöter i Kommunal Pensionärs Rådet (KPR)

- inom kommunen driva frågor i syfte att öka de äldres
inflytande i samhället och förbättra deras livsvillkor
- fungera som remissinstans, och
- arbeta för goda kommunala anslag.

PRO
har som uppgift att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap.

Partipolitiskt obunden
PRO har sedan starten varit en partipolitiskt obunden organisation som står öppen för alla pensionärer. I stadgarna sägs: "Riksorganisationen och dess lokala och regionala organ är i förhållande till politiska partier obundna och till religiösa samfund och nykterhetsorganisationer neutrala".