Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Övre Nätra

Vår historia

Histria

Foto: Pixabay

FÖRENINGENS BÖRJAN 19 September 1951
Efter förarbete av Knut Grankvist Köpmanholmen — bildades övre Nätra P R O 19 september 1951

Grankvist åkte upp till övre Nätra för att höra om det fanns intresse att bilda en förening av pensionärer.

Efter ett längre anförande där Knut Grankvist redogjorde för pensionärernas frågor, valdes han att sitta som ordförande för dagens möte,

På ordförandes fråga - om de närvarande ville bilda en förening för pensionärer i övre Nätra svarades ett enhälligt JA. Det beslöts att medlemsavgiften skulle vara 25 öre.