Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Gullänget

Styrelsen

PRO Gullänget 2024

Ordförande / vice sekreterare, Eva Grundberg
070-300 28 13
evagrundberg44@hotmail.com

Sekreterare / vice ordförande, Ulla Jonsson
076-842 16 07
ullae.jonsson@telia.com

Kassör, Eva Eriksson
070-525 09 93
prokassor17@gmail.com

Ledamot, Björn Hultén
070-553 43 14
bjorn.hulten45@gmail.com

Ledamot, Jeanette Sehlin
070-2459834
jeanette.sehlin@hotmail.com

Ledamot / Vebbredaktör / Registeradministratör
Lars Strömgren
070-643 10 25
lsstromgren@hotmail.com

Ersättare, Berit Sundström
070-387 03 00
beritsundstrom2016@gmail.com

Ersättare, Eva Sjölund
073 180 82 29
Evasjolund56@hotmail.com

Studieorganisatör/ Medlemsansvarig, Gunhild Larsson
073-803 04 95
boggesund@hotmail.com