A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 Välkomna till höstens aktiviteter

Nu börjar höstens program. Humor, Skånsk eftermiddag, showtime o julfest är några punkter på vårt program. Vikan aldrig bli för många på våra möten, värva gärna en ny medlem.

  Välkomna Gamla o Nya medlemmar.

  Vi vill härmed meddela våra medlemmar om vad som väntar under 2018.

 I Februari under månadsmötet avgår vår ordf. Ingegerd detta har hon varnat för i flera år och nu händer det.Vi saknar också en valberedning som skall utse nya medarbetare. Då denna ej heller finns ligger detta ansvaret på styrelsen. Då vi ej lyckats med detta har vi begärt hjälp från PRO Skåne som kommer till styrelsen den 12 December för att hjälpa oss om föreningens vara eller inte vara. Nu är det upp till oss medlemmar att agera och visa vårt intresse för vår förening.

 

                                Höstens aktiviteter 

  • Promenerar eller cyklar gör vi på måndagseftermiddagen
  • Canastan är igång Fredagar kl 13.30 på väntjänsten
  • Linedansen gör juluppehåll, startar igen i Januari
  • Sångkören behöver fler sångare. Ring styrelsen och anmäl ev. intresse
  • Undrar ni över något ring styrelsen

          

  

 

 

 

                 

                                       

 

 

                                                                              

Aktuellt från Bjärnum

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks