A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Vi måste bryta äldres ensamhet

Under sommaren har PRO:s ordförande Christina Tallberg lyft frågan om äldres ensamhet och oro. Frågan är svår, eftersom det krävs insatser från olika aktörer och ansvaret vilar på flera delar i samhället.

- Det glädjer mig att statsminister Stefan Löfven agerade så snabbt på PRO:s debattartikel i Expressen om äldres ensamhet, säger Christina Tallberg som tillsammans med företrädare för några andra organisationer träffade statsminister Stefan Löfven i Rosenbad under onsdagen.

 -  Statsministern ville samtala kring vad vi gemensamt kan göra för att motverka ensamhet och oro hos äldre, säger Christina Tallberg. Samhället behöver skapa bättre förutsättningar för att PRO, och andra organisationer, på ett bättre sätt ska kunna möta äldre som inte söker sig till vår verksamhet av egen kraft.

Christina Tallberg menar att en skärpning av Socialtjänstlagen är nödvändig – äldre inom äldreomsorgen ska tillförsäkras en god levnadsnivå.

- Det duger inte att lagen förskriver den minimibetonade standard som skälig levnadsnivå innebär. Det behövs en högre ambitionsnivå så att äldre kommer ut och får uppleva gemenskap och samvaro. Det finns bra exempel i landet, men det ser tyvärr allt för olika ut.

De kommunala pensionärsråden har en central funktion för att motverka äldres ensamhet och oro. Äldreomsorgen i kommunerna bör ha kontakt med PRO och andra pensionärsorganisationer genom kommunala pensionärsråd. Dessa bör lagstadgas för att få en likvärdighet över landet. Reglementen för hur de kommunala pensionärsråden ska fungera ska tas i kommunfullmäktige.

 - Det var ett mycket bra och konstruktivt möte som får en fortsättning. Om inte annat kommer PRO att se till det, avslutar Christina Tallberg.

Nedan finns länkar till artiklarna i Expressen.

Christina Tallbergs debattartikel 

Åsa Regnér och Annika Strandhäll (S). Svar

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.