A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Stockholms stad - ett föredöme

Stockholms stadshus

PRESSMEDDELANDE: Stockholms stad har beslutat att de äldre som har hemtjänst själva ska få bestämma vad tiden ska användas till. Detaljstyrningen ska bort.

2016-03-10 - Det är ett mycket välkommet beslut. De minutscheman som används på många håll idag är omänskliga. Vi hoppas att Stockholms nya arbetssätt visar på goda resultat så fler kommuner följer efter. Det handlar om att ge våra äldre en trygg och värdig ålderdom, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Det är resultatet från den så kallade hemtjänstutredningen som nu provas i några av Stockholms stadsdelar. Förutom slopandet av minutscheman innebär förändringarna också skärpta krav på utförarna av hemtjänsten. Det handlar bland annat om att ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor och hög personalkontinuitet. Detta för att höja kvaliteten och få bort oseriösa aktörer.

- Utredningsförslagen innebär viktiga förbättringar av hemtjänsten. Vi har haft tydliga krav gentemot kommunen och vi får nu gehör. Vi stockholmare i PRO kommer att granska utredningen noga och fortsätta driva på för en bättre hemtjänst med stort inflytande för den enskilde, säger Alf Andersson, ordförande för PRO Stockholms samorganisation.

Det nya systemet ska vara infört i hela Stockholms stad 2017.

 

För ytterligare information:

Alf Andersson, PRO Stockholms samorganisation: 073-0686584

Malin Wennberg, Pressansvarig PRO: 072-227 90 30

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.