A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Kunskapsspridning om läkemedelsanvändning

En man håller fram en burk med läkemedel i små fack. Scrolla ner på sidan för att se listan över olämpliga läkemedel för äldre.

PRO har länge jobbat för att minska felaktiga och för höga förskrivningar av läkemedel till äldre. Nu har PRO fått en miljon kronor av regeringen för att fortsätta detta viktiga arbete.

2013-06-14 Med stigande ålder ökar risken för att drabbas av sjuklighet och tillstånd som kan orsaka sjukdomar, till exempel högt blodtryck. Detta leder till att många äldre medicineras med ett flertal läkemedel. Det ökar i sin tur risken för felaktiga eller för höga förskrivningar.

Genom projektet ”Koll på läkemedel” har PRO länge drivit ett arbete för att informera om de risker som kan vara förknippade med läkemedelsanvändning. Nu har PRO, tillsammans med Sveriges Pensionärsförbund, SPF, fått en miljon kronor av Socialdepartementet för att fortsätta detta viktiga arbete.

Sten Boström, PRO:s ombudsman för hälso- och sjukvårdsfrågor, berättar att projektet under hösten kommer att rikta in sig på 138 av Sveriges 290 kommuner. Närmare bestämt de kommuner där en hög andel av de invånare som är över 80 år har en felaktig eller olämplig förskrivning av läkemedel.

– Arbetet kommer att ske i två steg. Först ska vi utbilda de företrädare för dessa frågor som finns inom respektive kommun, bland annat i de kommunala pensionärsråden, KPR. Därefter kommer vi att via brev påtala kommunledningens ansvar för att de här frågorna lyfts fram inom omsorgsverksamheten i kommunen, säger Sten Boström.

Ett viktigt redskap i det arbete som projektet ”Koll på läkemedel” bedriver för att få ner den olämpliga läkemedelsanvändningen i Sverige är ”Okloka listan”, som hämtats från Socialstyrelsens skrift ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”.

PROpensionären publicerade listan för ungefär två år sedan, men eftersom många läsare hört av sig med frågor om läkemedelsanvändning publicerar vi den igen. Om du är över 75 år och tar något av de läkemedel som räknas upp på listan härintill kan det vara en god idé att ta kontakt med läkare för att diskutera förskrivningen.

Listan har inte ändrats sedan vi publicerade den i tidningen förra gången, det vill säga inga läkemedel har tillkommit eller försvunnit från listan.

Du som vill veta mer kan också kontakta din PRO-förening, som i sin tur kan beställa informationsmaterial från Stjärndistribution, sdist.se eller tel: 0290-76 76 88. Materialet är gratis för föreningen men porto och expeditionsavgift tillkommer. 

Följande material finns att beställa:

  • ”Kloka frågor” (beställningskod ”PRO640)
  • ”Kloka rättigheter” (PRO 654) 
  • samt en studiehandledning (PRO 655)

Text: Åke Persson
Även publicerad i PROpensionären nr 5-6 2013 

 

Debattartikel i DN

I en artikel på DN:s debattsida den 11 juli uppmärksammade PRO tillsammans med SPF och Apoteket AB, att det helt saknas riktlinjer för hur läkemedelsbehandlingar ska avslutas.    

Konsekvensen blir att många äldre tar onödigt många mediciner samtidigt. Det kan leda till läkemedelskrockar och biverkningar med lidande, sjukdom, sjukvårdsbesök och inläggningar som följd.

Läs debattartikeln

 

Läkemedel som bör undvikas vid behandling av äldre


Medel vid mag-tarm-sjukdomar:

[Glykopyrron]: Robinul
[Atropin]: Sjukhuspreparat
[Hyoscyamin]: Egazil
[Butylscopolamin]: Buscopan
[Scopolamin]: Scopoderm

Medel vid hjärtarytmi:

[Disopyramid]: Durbis

Medel som påverkar urinblåsan

[Oxybutynin]: Ditropan, ­Kentera, Oxybutynin
[Tolterodin]: Detrusitol, ­Detsel, Protol, Tolterodin
[Solifenacin]: Vesicare
[Darifenacin]: Emselex
[Fesoterodin]: Toviaz

Smärtstillande:

[Morfinkombination]: Spasmofen, Sjukhuspreparat
[Ketobemidon komb]: ­Ketogan
[Tramadol]: Gemadol, ­Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol

Medel vid parkonsonism:

[Trihexylfenidyl]: Pargitan

Oro, ångest, sömnlöshet:

[Levomepromazin]: Nozinan
[Klorprotixen]: Truxal
[Klozapin]: Clozapine, ­Leponex
[Hydroxyzin]: Atarax
[Diazepam]: Diazepam, ­Stesolid
[Nitrazepam]: Apodorm, Mogadon, Nitrazepam
[Flunitrazepam]: Flunitrazepam, Fluscand
[Propiomazin]: Propavan
[Klomipramin]: Anafranil, ­Klomipramin
[Amitriptylin]: Saroten, ­Tryptizol
[Nortriptylin]: Sensaval
[Maprotilin]: Ludiomil, Maprotilin

Antihistaminer vid till exempel allergi:

[Dimenhydrinat]: Amosyt, Calma
[Dexklorfeniramin]:  Polaramin
[Alimemazin]: Theralen
[Prometazin]: Lergigan
[Tietylperazin]: Torecan

*Läshjälp – listan är uppställd enligt principen:

[Substansnamn] följd av preparatnamnet. Ibland finns flera olika preparat. Endast preparatnamnens huvudord anges, inte firmanamn, forte, mite och liknande.

Preparatnamn för sjukhuspreparat anges inte.

Dela den här artikeln:

Kommentera artikeln

Kommentarer

Den här artikeln har inga kommentarer än.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.