A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Remissvar om ”Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel”

PRO har lämnat in ett yttrande över departementspromemorian ”Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel” (Ds 2017:29). Du kan läsa den i sin helhet här.

2017-11-06 PRO ställer sig bakom systemet med generiska utbyten. Statens resurser ska användas effektivt och det generiska systemet har bidragit till minskade läkemedelskostnader, vilket PRO välkomnar. PRO anser samtidigt att det måste finnas större möjlighet till undantag för äldre personer. Många äldre drabbas av allvarliga läkemedelsskador. Även om den verksamma substansen är densamma varierar tabletternas utformning, färg, förpackning etc. Det ökar risken för sammanblandning. 

Läs remissyttrandet här!

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.