A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO ställde krav på bättre tandvård för äldre

PRO:s ordförande Christina Tallberg sitter vid ett bord och samtalar med sjukvårdsminister Gabriel Wikström PRO:s ordförande Christina Tallberg tillsammans med sjukvårdsminister Gabriel Wikström

PRO anser att tänderna ska vara en del av kroppen. Ett av våra viktigaste krav är därför att tandvården ska föras in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Den 18 februari träffade vi sjukvårdsminister Gabriel Wikström och tog upp frågan om att tandvårdsförsäkringen måste bli bättre för äldre.

2016-02-23 Nyligen lämnade PRO ett remissvar till regeringen gällande utredningen Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter.  I utredningen föreslås att nuvarande beloppsgränser i högkostnadsskyddet ska justeras till de nivåer som gällde vid tandvårdsreformens införande. Nivån på beloppsgränserna ska värdesäkras genom att kopplas till prisbasbeloppet. Detta kommer, baserat på de prognoser som finns nu, innebära att det lägre karensbeloppet i högkostnadsskyddet för tandvården höjs från 3000 kronor till 3300 kronor år 2017. Det högre karensbeloppet skulle höjas till 16400 kronor.

I remissvaret till regeringen och vid mötet med sjukvårdsministern framförde PRO skarp kritik mot förslaget. PRO:s ordförande Christina Tallberg efterlyste också besked från sjukvårdsministern om PRO:s mål att tänderna ska vara del av kroppen och att tandvården ska ges till hälso- och sjukvårdsavgift. Gabriel Wikström tog emot PRO:s synpunkter på förändringar, men kunde inte ge några långsiktiga löften.

PRO tog också upp att de tandvårdsstöd och tandvårdsbidrag som är särskilt riktade till äldre och till personer med särskilda sjukdomar och funktionsnedsättning inte används i så hög grad som de borde. En fråga som även uppmäkrsammas av Expressen idag.

- Många äldre i målgruppen för de särskilda stöden missar dessa och därmed också pengar och en bättre tandhälsa, säger Joakim Erdtman, sakkunnig på PRO till Expressen

En viktig förklaring till detta är att stöden och bidragen upplevs som svåra att förstå och att informationen inte nått ut till berörda patienter och all hälso- och sjukvårdspersonal. 

Gabriel Wikström meddelade angående detta att regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en samlad utvärdering av samtliga tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget. PRO välkomnar detta.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.