A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO presenterar ny rapport om tandvården: 150 000 pensionärer har avstått tandvård av ekonomiska skäl

I dag presenterar PRO rapporten ”Bit ifrån” som är den första i en rapportserie om äldres munhälsa och tillgång till tandvård. Rapporten som presenteras idag belyser tillgången till tandvård och munhälsa för personer utan omsorgsbehov.

2018-05-08 I en telefonundersökning, gjord av Kantar SIFO på uppdrag av PRO, framkommer att drygt var tionde pensionär har avstått tandvård, trots behov, under de senaste 12 månaderna. Det är betydligt vanligare att avstå vård om man bor i ett hushåll med en låg hushållsinkomst.  Drygt hälften av dem som har avstått vård har gjort det av ekonomiska skäl. Omräknat till antal pensionärer motsvarar det 150 000 personer.

En god munhälsa är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Äldre personer är i en period av livet då vårdbehovet ökar, samtidigt som inkomsten minskar. Drygt 300 000 pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns och den andelen har ökat över tid. Ett långt liv innebär skador och slitage i munnen och på tänderna. Äldre personer har också förhöjd risk för kroniska sjukdomar och använder sig ofta av många olika läkemedel som påverkar munhälsan och ökar vårdbehovet.

Alltför många pensionärer tvingas att avstå vård av ekonomiska skäl. Det är oacceptabelt att tillgången till livsnödvändig vård uteblir av ekonomiska skäl. PRO kräver att tandvården ska ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd så att patienterna inte behöver betala högre avgifter än 1 100 kronor under 12 månader. Därtill måste medvetenheten om relationen mellan munhälsa och den övriga hälsan öka – inom tandvården, i kommunerna och landstingens hälso- och sjukvård samt i äldreomsorgen.

Den andra rapporten i serien handlar om munhälsan och tillgången till tandvård för äldre personer med omsorgsbehov presenteras senare under året. 

Ladda ned rapporten här.

Läs del två av rapporten här.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.