A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO önskar fler konkreta förslag i kvalitetsplanen för äldreomsorgen

Idag överlämnades utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Läs mig!, till regeringen.

2017-03-31  PRO välkomnar att det tas ett helhetsgrepp om den svenska äldreomsorgen men hade önskat fler konkreta förslag.

- Läs mig! är en utmärkt titel. Det handlar om att se den äldre personen med all sin kunskap och erfarenhet. Vi välkomnar det nya målet om en jämlik och jämställd äldreomsorg. Vi måste också slå fast att Sverige ska ge en äldreomsorg med goda levnadsvillkor, inte skäliga, som nuvarande lagstiftning säger. Det är själva grundförutsättningen. Den frågan avgörs när Socialtjänstlagen nu ska ses över.

Saknar konkreta förslag

- Men vi saknar mer genomgripande och konkreta förslag framförallt när det gäller anpassade boendeformer för äldre. Åsa Regnérs avisering om ett kommande förslag om mellanboendeformer på dagens presskonferens blir därför viktigt att följa, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. 

- PRO har drivit att otrygghet, oro och ensamhet, ska vara ett tillräckligt skäl för att få en plats på särskilt boende. Det förslaget saknas. Det räcker inte med att hänvisa till dagverksamhet och träffpunkter.

Positivt med förenklad biståndsprövning

- Vi välkomnar förslaget om en förenklad biståndsprövning för serviceuppgifter och sociala insatser upp till några timmar per vecka. Men hade sett att det ska gälla redan från 75 års ålder och inte 80 år, som utredningen föreslår. Det är angeläget att införa en yrkeslegitimation för undersköterskor, PRO tycker därför att processen måste gå fortare. Yrket är viktigt och måste få större attraktionskraft. Personalen är själva grunden för en bra äldreomsorg och det finns många bra förslag som stärker personalens situation. Det som är bra för personalen är bra för den äldre personen, säger Christina Tallberg.

Christina Tallberg har för PRO:s räkning själv suttit med i utredningen som expert.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.