A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO: Vinstjakten måste bort från äldreomsorgen

PRO:s ordförande Christina Tallberg. PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, anser att förslaget från Socialdemokraterna är bra men inte tillräckligt. Det är bra att kraftigt begränsa vinsterna inom äldreomsorgen för att förbättra kvalitéten och förtroendet för äldreomsorgen.

2018-08-20 – Det är viktigt både för de äldre och personalen, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg. Vi måste säkerställa att skattemedlen verkligen används till det de är avsedda för, och att överskott återinvesteras i verksamheten. 

Vinstintresset får aldrig styra utformningen av vård och omsorg. Detta är enligt PRO mycket viktigt förvälfärdssystemets legitimitet. 

En majoritet av svenska befolkningen är för ett förbud mot vinstutdelning inom bland annat skattefinansierad vård och omsorg. 

– Vid PRO:s kongress i juni i år fattades beslut om att organisationen ska fortsätta verka för att vinster inom äldreomsorgen begränsas, säger Christina Tallberg.

PRO hade gärna sett förslag om att avskaffa Lagen om valfrihetssystem, LOV. Forskning visar att äldre hellre vill välja insatser inom hemtjänsten än vem som utför dem. Högutbildade äldre har större förutsättningar att hitta de bästa vårdföretagen. De med lägre pensioner, de äldre som är mest sjuka samt de som saknar anhöriga är valfrihetens förlorare. 

Den största utmaningen är hur man garanterar att alla äldre – oavsett förmåga att välja – får lika god äldreomsorg. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.