A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO: Stärkta kompetenskrav för undersköterskor gynnar de äldre

Stärkta kompetenskrav för undersköterskor gynnar de äldre. Stärkta kompetenskrav för undersköterskor gynnar de äldre.

Socialstyrelsen ska föreslå nationella kunskapskrav för undersköterskor. Regeringen har tillfört ett nytt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018. Uppdraget innebär också att beskriva vilka författningsändringar som krävs för att kompetenskraven ska kunna fastställas i föreskrift.

2017-11-23 – Det här är mycket positivt. Det ger undersköterskeyrket större attraktionskraft och säkrar kompetensen inom hälso- och sjukvården, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

PRO har krävt att det införs en yrkeslegitimation för undersköterskor. Uppdraget till socialstyrelsen innebär inte en legitimation men är ett viktigt steg framåt.

– Det är angeläget att införa en yrkeslegitimation för undersköterskor och vi önskar förstås att processen går snabbt. För den som är beroende av vård och omsorg är välutbildad och kompetent personal avgörande. Särskilt i den utveckling som vi ser nu då allt fler mycket sjuka och omsorgsbehövande äldre bor kvar i sitt egna hem, säger hon.

Regeringen tillsatte i början av november en utredning för att utreda om undersköterska ska bli ett legitimationsyrke, en skyddad yrkestitel eller omfattas av någon annan reglering. Uppdraget ska redovisas senast 30 april 2019. 

– En yrkeslegitimation stärker undersköterskors yrkesidentitet och stolthet. Det som är bra för personalen är också bra för den i behov av omsorg, säger Christina Tallberg.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.