A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Ojämlik vård för äldre - ny rapport

Vithårig dam med glasögon som ler

Har du passerat en viss ålder får du inte de bästa och mest lämpliga läkemedlen eller den bästa vården. Äldre drabbas av den ojämlika vården. PRO presenterar den 1 juli en rapport som beskriver problemen och ger förslag till lösningar.

2015-07-01 Svensk hälso- och sjukvård håller på många sätt hög klass. Samtidigt finns stora skillnader mellan landstingen - vården är ojämlik. Inte minst gäller detta för äldre där en orsak till bristande vård och omsorg ofta just är den äldres ålder. 

- Många vet inte att det råder andra regler för äldre. Äldre kvinnor får inte kallelse till mammografi eller cellprovtagning och äldre män får inte alltid den bästa  behandlingen mot prostatacancer. Det är åldern som avgör och det är oacceptabelt, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Äldre med psykisk ohälsa får inte den vård och behandling som de borde få. Samordningen mellan landsting och kommun om de mest sjuka äldre fungerar dåligt då ingen part vill ta på sig helhetsansvaret. Det är några exempel på de problem som  rapporten lyfter fram.

 

Några av PRO:s förslag för en jämlik vård för äldre 

Lagstifta om gemensam ledning och styrning

Skriv in i lagen att det ska finnas en gemen­sam ledning och styrning inom länen när det gäller omsorgen och vården för de mest sjuka äldre. 

Inför äldremottagningar

Skapa särskilda äldremottagningar. Till dessa mottagningar bör det knytas tvärprofessionella team som ser till den äldres alla sjukdomar. 

Ökad kunskap om äldres psykiska hälsa

Psykiatrisk kompetens måste knytas till primärvården och helst till äldrevårdscentraler. Utbilda personalen i äldrepsykia­tri. Skapa särskilda specialistmottagningar.

 • Mer forskning

Äldre måste inkluderas i forskningsstudier i högre grad.

 • Kalla äldre kvinnor till mammografi och cellprovtagning

Den som är orolig och vill få en screeningundersökning ska få möjlighet till detta, oavsett ålder eller personliga skäl.

 

Rapporten presenteras på PRO:s seminarium ”Jämlik vård – även för äldre!”

Tid: 1 juli kl 15.30 – 17.00                       Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen ”Skafferiet”.

 

Läs hela rapporten här!

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.