A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Ohälsans pris, en fråga om liv och död

Två äldre personer ute på vinterpromenad.

En färsk undersökning visar att mer än var tionde dödsfall i Sverige beror på brist på fysisk aktivitet. Vikten av fysisk aktivitet för att förebygga sjukdomar var också temat för konferensen En frisk generation som arrangerades tillsammans med Skandia och Karolinska Institutet igår. PRO var på plats.

2015-12-04 Prins Daniel öppnade konferensen med ett tal om vikten av den vardagliga motionen och att träning är färskvara. Daniels engagemang för folkhälsa har utmynnat bland annat i stiftelsen En frisk generation som han är beskyddare över. Stiftelsens huvuduppgift är att inspirera människor till ett aktivare liv och hitta metoder för hur man kan skapa en aktivare livsstil. 

En av konferensens föreläsare var Maj-Lis Hellénius, professor på Karolinska Institutet, som problematiserade hur människor blir allt mer stillasittande. Enligt Hellénius är stillasittandet ”den nya rökningen”. Studier visar nämligen att stillasittande ger ökad risk för diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer. Även risken att drabbas av Parkinssons sjukdom och Alzheimers sjukdom är högre för personer med passiv livsstil. Hellénius poängterade att behovet att röra sig mer, vara utomhus och äta hälsosamt finns för alla medborgare - varje timme framför TV:n förkortar livet med 22 minuter hos män och kvinnor över 25 år.

Maj-Lis Hellénius är inte ensam om att se detta. Idag skriver Svenska Dagbladet om en ny undersökning av dödsfall kopplade till fysisk inaktivitet som organisationen Global Observatory for Physical Activity (GoPA) gjort. Undersökningen visar att brist på fysisk aktivitet ligger bakom mer än var tionde dödsfall i Sverige. Trots att man vet att risken att dö i förtid är mellan 30 och 40 procent högre bland dem som rör på sig är en tredjedel av befolkningen otillräckligt aktiva, skriver SvD.

Anja Nordenfelt, verksamhetschef för stiftelsen En frisk generation, talade på konferensen om hur man ska få den fysiska aktiviteten att öka. Hon menade att vi behöver ändra hur vi ser på motion och rörelse. Vardagsmotion som att till exempel gå av bussen en station tidigare ska inte underskattas. Hon poängterade också att det är viktigt att fysisk aktivitet skrivs ut på recept i högre utsträckning. De positiva effekterna uppnås oavsett ålder eller träningsvana. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.