A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Ny inriktning på välfärden

Domarklubba på sedlar i olika valörer

Regeringen presenterade idag den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. I dessa föreslås reformer för 8 miljarder kronor under 2015. För äldre finns en del förbättringar. Bland annat satsas en miljard för ökad bemanning i äldreomsorgen och bostadstillägget höjs för ålderspensionärer. En liten förbättring blir det också för förtidspensionärerna.

2015-04-15 Regeringens budget för 2015 fick inte majoritet i riksdagen i december. MEN, genom den så kallade Decemberöverenskommelsen med de borgerliga partierna får regeringen nu igenom sin budget i riksdagen.

Regeringen trycker på fyra områden i budgeten. Det handlar om jobb och konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola, hållbar utveckling och ökad välfärd och trygghet.

Den enskilt största satsningen görs på välfärdsområdet och det gäller bemanningen i äldreomsorgen. Under 2015 tillförs 1 miljard kronor och framöver satsas 2 miljarder årligen.

PRO:s ordförande Curt Persson välkomnar framförallt satsningen på äldreomsorgen och hoppas att det innebär en ny inriktning för den svenska välfärden. Men det är viktigt att pengarna faktiskt används till en kvalitetshöjning i äldreomsorgen. Pengarna ska vara ett tillskott, säger han.

Enligt Curt Persson finns även andra ljuspunkter i budgeten, även om PRO saknar förslag om pensionärsskatten. Men det förväntar vi oss i kommande höstbudget.

För pensionärer över 65 år höjs bostadstillägget den 1 september genom att maxersättningen höjs från 93 till 95 procent av bostadskostnaden. Höjningen blir ca 100 kronor per månad för dem med en bostadskostnad på 5 000 kronor eller mer. I genomsnitt blir höjningen 90 kronor per månad. Som en följd höjs också äldreförsörjningsstödet för att de med allra lägst ekonomisk standard ska få en förbättrad disponibel inkomst.

Den 1 oktober blir det också en liten höjning av den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen (förtidspension) från 64 till 64,7 procent. Det innebär en förbättring för ca 218 000 personer, vara ca 127 000 är kvinnor. Maximalt blir det en höjning på ca 200 kronor per månad.

Det blir inte någon höjd eller avskaffad åldersgräns för avskrivning av studielån som aviserats tidigare. Det hade främst missgynnat dem med låga inkomster och pensioner.

Stödet till kvinnojourer stärks. Stödet ska bidra till ökad långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar för kvinnojourerna. Det bör ge förutsättningar till ett bättre stöd till äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relationer – en särskilt utsatt grupp som uppmärksammas alltför lite och som sällan söker sig till kvinnojourerna.

För att uppnå en mer jämställd hälso-och sjukvård så satsas 200 miljoner kronor på kvinnors hälsa. Även om det inte finns uttalat så bör detta också omfatta de äldre kvinnorna som ofta drabbas av en ojämlik behandling inom vården.

Positivt är också att statsbidragen till landstingen för läkemedelsförmånerna kommer att öka. Främst gäller det de ökade kostnaderna för behandling med nya läkemedel som ofta är kostsamma och därmed inte kan användas i behandlingar.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.