A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Koll på läkemedel fortsätter sitt arbete

Regeringen har beslutat att tilldela PRO och SPF Seniorerna 400 000 kronor för att ta fram och sprida information om sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador bland äldre kvinnor och män inom ramen för projektet Koll på läkemedel.

2016-12-01 Koll på läkemedel är ett samarbete mellan PRO, SPF Seniorerna och Apoteket AB. Syftet är att utbilda och stödja patienter så att de på ett tryggt sätt kan agera för en bättre behandling.

Många äldre använder läkemedel regelbundet och har god nytta av behandlingen. Men läkemedel innebär också särskilda risker för äldre personer. De är känsligare än yngre och många får för många läkemedel eller läkemedel som är olämpliga för äldre. Detta försöker Koll på läkemedel motverka genom evidensbaserad opinionsbildning.

Regeringens beslut innebär att PRO och SPF Seniorerna tilldelas 400 000 kronor för att tillsammans med Apoteket AB skapa en webbplats och en databas för att ta fram och sprida ny information om sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador. I uppdraget ingår även att informera om läkemedelsbehandling ur ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet ska även genomföra regionala konferenser i syfte att utbilda lokala informatörer som ska bidra till att öka kunskapen hos medlemmarna i PRO och SPF Seniorerna om bland annat olämpliga läkemedel, riskerna med multimedicinering och fallrisker.

Läs mer om Koll på läkemedel: http://www.kollpalakemedel.se/

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.