A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Jämlik vård – läs om PRO:s seminarium

två kvinnor och en man som pratar på ett seminarium Från vänster syns Susanne Rolfner Suvanto, Kjell Asplund och Eva Nilsson Bågenholm.

Mer statlig styrning av hälso- och sjukvården och en mer personcentrerad vård, där vi ser hela människan, var några av de förslag som kom fram vid PRO:s seminarium om jämlik vård som hölls under Almedalsveckan.

2015-07-03 PRO arbetar för att vi ska få en mer jämlik vård för äldre. Som ett led i detta presenterade PRO rapporten Jämlik vård – även för äldre! på ett seminarium i Almedalen med förslag om hur detta kan åstadkommas.

Christina Tallberg, ordförande för PRO, inledde seminariet med att presentera några nedslag från rapporten. Det finns positiva delar, till exempel att vi har en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård och att vi har en välutbildad vårdpersonal, men samtidigt finns det motbilder enligt Christina Tallberg. Vid det korta läkarbesöket upplever äldre att de inte hinner ta upp alla sina frågor om sjukdomar och krämpor. Och de olika delarna av vården upplevs inte alltid samverka. Äldre med psykisk ohälsa får inte heller alltid den vård de behöver på grund av att det finns en okunskap i vården. Hon lyfte också exemplen på att äldre kvinnor inte kallas till mammografi eller gynekologisk cellprovtagning och att äldre män inte alltid får den bästa behandlingen vid prostatacancer. Allt på grund av sin ålder.

Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet för Kristdemokraterna, och Veronica Palm, vice ordförande i Socialutskottet för Socialdemokraterna frågades därefter ut om hur vi ska få till en mer jämlik vård för äldre. Emma Henriksson lyfte att Sverige behöver århundradets sjukvårdsreform och att mer statlig styrning av hälso- och sjukvården krävs om vi ska få till en mer jämlik vård. Veronica Palm ansåg i sin tur att hälso- och sjukvården måste bli mer personcentrerad och se till hela människan. Ersättningssystemen i hälso- och sjukvården måste också ändras så att de premierar att omsorgen av äldre som behöver många insatser från vården förbättras.

Kjell Asplund, ordförande för Statens medicinsk-etiska råd, lyfte att vården till personer som har komplexa sjukdomar i större utsträckning måste utgå och centreras från deras behov. Ett sätt vore enligt Kjell Asplund att införa nationella rekommendationer eller riktlinjer för vård av de mest sköra äldre.

Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör hos Humana och f.d. nationell äldresamordnare, talade om att om vi ska få en mer jämlik och bättre vård för äldre så måste vi ha fakta om hur situationen faktiskt ser ut. Inom den statliga överenskommelsen för de mest sköra äldre mättes exempelvis hur läkemedelsanvändningen ser ut för äldre. Det kom i dessa mätningar fram att många äldre får olämpliga läkemedel. Tack vare att fakta kom fram på bordet hur det faktiskt ser ut så fanns det ett underlag äldres läkemedelsanvändning.

Susanne Rolfner Suvanto, grundare av Omvårdnadsinstitutet, sa att vi måste riva 65-års gränsen när det gäller psykisk ohälsa och äldre. Det måste bli naturligt att vi pratar om hur äldre mår psykiskt. Susanne Rolfner Suvanto har nyligen utsetts av regeringen att utreda och lägga fram förslag på en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susannes budskap var att hon inte börjar från noll utan att hon som utredare ska försöka ta tillvara på allt det som redan har gjorts och de lärdomar som har dragits av detta.

Som en avslutning reflekterade Christina Tallberg över vad som har framkommit under seminariet och att PRO nu kommer fortsätta driva frågan om en mer jämlik vård för äldre i landstingens- och kommunernas pensionärsråd.

Läs PRO:s rapport Jämlik vård – även för äldre!

LÄNK till rapporten

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.