A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Ingen allmän screening av prostatacancer – mer forskning behövs

Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm.

PRO hade hoppats på ett positivt besked från Socialstyrelsen, men myndighetens bedömning är att nyttan med prostatacancerscreening i dagsläget inte är tydlig och skulle inte överväga de negativa effekterna. Socialstyrelsens ställningstagande visar att det behövs mer forskning, vilket självklart också måste omfatta äldre män.

2018-02-12 Socialstyrelsen kommer inte att rekommendera en allmän screening för prostatacancer på män. Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2014 att sjukvården inte ska erbjuda allmän testning av prostatacancer. Nu har Socialstyrelsen utrett detta igen efter att ha tagit del av nya forskningsresultat. Förväntningarna på ett allmänt screeningprogram för prostatacancer har varit höga från flera håll och skulle då likna allmän screening för bröstcancer.

Det är många män och äldre män som drabbas av prostatacancer. PRO driver frågan om en allmän screening från 50 – års ålder för att kunna upptäcka fler i ett tidigt skede. PRO hade hoppats på ett positivt besked från Socialstyrelsen, men myndighetens bedömning är att nyttan med prostatacancerscreening i dagsläget inte är tydlig och skulle inte överväga de negativa effekterna. Deras slutsats är att det finns en risk att screening skulle kunna göra alltför stor skada i form av överdiagnostik, överbehandling och biverkningar.

Socialstyrelsens ställningstagande visar att det behövs mer forskning, vilken självklart också måste omfatta äldre män

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.