A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Influensatider - viktigt att vaccinera dig om du är i en riskgrupp

Många insjuknar i influensa under vinterhalvåret. Vaccin för pensionärer är gratis på många håll i landet. Många insjuknar i influensa under vinterhalvåret. Vaccin för pensionärer är gratis på många håll i landet.

Influensa är en infektion som du får av virus. När du får influensa är det vanligt att du plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Är du över 65 tillhör du riskgruppen som rekommenderas att vaccinera dig.

2017-12-12 Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. De flesta landsting erbjuder gratis vaccinering, läs mer på SKL:s hemsida (Sveriges kommuner och landsting). Du kan även läsa mer om hur det ser ut i ditt landsting på https://www.1177.se/

Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.