A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Christina Tallberg: Garantera äldre en god levnadsnivå!

Idag har äldre rätt till en "skälig levnadsnivå" i Socialtjänstlagen, men när lagen nu ska ses över kräver PRO med SPF Seniorerna, och fackförbundet Kommunal att ribban ska höjas till en "god levnadsnivå".

2016-03-29 Innebörden av begreppet skälig levnadsnivå i socialtjänstlagen har sedan den infördes förändrats i takt med att kommunerna blivit mer restriktiva när de bedömer äldres behov av olika insatser.

Många kommuner har antagit Kommunala riktlinjer för hur insatser till äldre ska ges. Det resulterar ofta i detaljerade bestämmelser om exempelvis hur ofta en person ska få duscha och få komma ut på promenad, istället för att individuella bedömningar görs.

Redan i juli 2014 skrev PRO ett program för en bättre omsorg och vård för de mest sjuka äldre, där vi föreslog att § 1 i Socialtjänstlagen ska ändras till att tillförsäkra äldre människor en god – istället för skälig - levnadsnivå.

- Idag anger lagen en närmast minimibetonad standard för äldres levnadsnivå. För att människor ska kunna åldras med trygghet måste lagen skärpas, det har vi i PRO påpekat länge, säger Christina Tallberg, ordförande i PRO.

I dagens sändning av P1 Morgon berättar åttiotvååriga Ulla Brännerud om maken Arnes tid på särskilt boende. Trots att Arne var döende fick han till en början ingen vårdplanering och Ulla upplevde inte att maken fick den skäliga levnadsstandard som han hade rätt till enligt SocialtjänstlagenHör inslaget här!

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.