A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Återinvestera överskott i omsorgen

- Vi måste säkerställa att skattemedlen verkligen används till det de är avsedda för och att överskott återinvesteras i verksamheten. Vinstintresset får aldrig styra utformningen av vård och omsorg, säger Christina Tallberg.

2016-11-08  Välfärdsutredningen överlämnade idag ett delbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster med syfte att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för. PRO:s ordförande Christina Tallberg sitter med i utredningens referensgrupp.

- Det finns enligt PRO en stark koppling mellan kvalitet i vård- och omsorg och vinster i välfärden. Det är viktigt att kraftigt begränsa vinsterna inom äldreomsorgen för att förbättra kvaliteten och förtroendet för äldreomsorgen. Det är viktigt både för de äldre och personalen, säger Christina Tallberg.

 PRO är tydlig i sin ståndpunkt när det gäller mångfald och vinstintressen i välfärden.

I PRO:s handlingsprogram för 2015-2018 står:

• vård och omsorg i privat regi ska omfattas av samma kontroll och uppföljning som den offentligt drivna vården och omsorgen,

• kommuner och landsting/regioner inte ska få överlåta all sjukvård och äldreomsorg i privat regi, utan att det alltid ska finnas vårdcentraler och sjukhus i landstingens/regionernas ägo och hemtjänst som bedrivs av kommunerna,

• att privatanställd personal inom vård och omsorg ska garanteras samma meddelarskydd som offentligt anställd personal,

• att en översyn görs av lagen om offentlig upphandling, utifrån medborgarnas intressen.

• att region- och universitetssjukhus ska behållas i offentlig ägo och drift, och att minst hälften av sjukhusen i varje landsting/region ska drivas i offentlig regi

• att vinster från vård och omsorg ska återinvesteras i verksamheten,

• Lagen om valfrihetssystem (LOV) avskaffas.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.